Daily archives: October 31, 2018


IP Box a polska rzeczywistość, opodatkowanie dochodu z praw własności intelektualnej stawką 5%

Dla dochodu z praw własności intelektualnej, wprowadzona zostanie nowa, preferencyjna stawka w wysokości 5 %. Takie rozwiązanie ma m.in. na celu zachęcenie podatników do prowadzenia tzw. prac badawczo-rozwojowych. Ponadto, od kilku lat obok IP Box funkcjonuje coraz to bardziej doceniana przez podatników ulga B+R, która ze względu na nierozłączność działalności badawczo-rozwojowej […]


Ulga podatkowa na działalność badawczo – rozwojową (B+R)

9 listopada 2017 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw. Ma ona na celu poprawę otoczenia prawnego działalności innowacyjnej, która zmienia przepisy o PIT i o CIT dotyczące ulgi B+R (art. 26e-26g ustawy PIT i art. 18d-18e ustawy CIT). Ulga na działalność badawczo-rozwojową to w polskiej rzeczywistości stosunkowo nowa forma wsparcia, […]