Archiwum dnia: 19 marca, 2020


Pracodawca i pracownik w dobie zagrożenia epidemicznego

W  związku z wejściem w życie ustawy z dnia 2 marca 2020 r., o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, nazywanej ustawą koronawirusową oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, zarówno pracodawcy jak i pracownicy nie wiedzą jak odnaleźć się w obecnej sytuacji zagrożenia epidemicznego. […]