AKTUALNOŚCI


Ministerstwo Finansów opublikowało wyjaśnienia w sprawie daniny solidarnościowej

Zakres zastosowania daniny solidarnościowej Minister Finansów przypomina “danina solidarnościowa należna jest od dochodów osiągniętych ze źródeł opodatkowanych progresywnie według skali podatkowej (np. z umowy o pracę), oraz z pozarolniczej działalności gospodarczej (bez względu na przyjęty sposób opodatkowania), a także niektórych zysków kapitałowych, oraz z zagranicznej jednostki kontrolowanej.” Obowiązek zapłaty powstaje, jeżeli dochód, po uwzględnieniu przysługujących odliczeń, przekroczy milion złotych. W stosunku do dochodów z zagranicznej jednostki […]


Biała lista może uprzykrzyć życie

Przepisy wprowadzające nowy rejestr podatników VAT – z jednej strony łatwiej będzie sprawdzać kontrahentów. Jednak z drugiej – jak wskazują eksperci – firmy mogą stać się ofiarami oszustów. Będą też musiały opracować odpowiednie procedury. Ministerstwo już wydaje wyjaśnienia, które nie mają potwierdzenia w przepisach. Już od 1 września działa specjalny rejestr podatników VAT. Wykaz podmiotów, które są w nim […]


Niższy PIT i wyższe koszty podatkowe już w październiku

Parlament uchwalił nowelizację ustawy o PIT (druk nr 3714). Zgodnie z nią już od października dolna stawka podatku PIT zostanie obniżona z 18% do 17%. Projekt zmian przewiduje też podwyżkę kosztów uzyskania przychodu dla osób, które zatrudnione są na umowę o pracę. Od października do grudnia bieżącego roku koszty uzyskania przychodów wyniosą miesięcznie: 250 zł (gdy pracownik mieszka w tej samej miejscowości, w której znajduje się zakład […]


Urlop podatnika nie jest uzasadnieniem przywrócenia terminu

Podatnik i żona podatnika, która została ustanowiona pełnomocnikiem w postępowaniu podatkowym, wyjechali na długi urlop, dlatego o wydaniu decyzji dowiedzieli się już po terminie do wniesienia odwołania. Pełnomocnik (choć niezawodowy) miał dochować należytej staranności w prowadzeniu spraw mocodawcy, jednak dopuścił się zaniedbań – orzekł WSA w Olsztynie. Skarżący (obcokrajowiec) złożył wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku PIT. Organ, ponownie rozpoznając sprawę, […]


Dane świadków w zawiadomieniach

Ordynacja podatkowa zobowiązuje organy, aby zapewniały podatnikowi czynny udział w postępowaniu. Dlatego też skarbówka powinna zawiadamiać strony o terminach przesłuchiwania świadków. Nie oznacza to jednak, że pismo do strony musi szczegółowo wskazywać tezy dowodowe oraz osoby, które mają zostać przesłuchane – orzekł WSA w Łodzi. Naczelnik Urzędu Celno-Skarbowego określił zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2012 r. Decyzja, która została […]


Można być podatnikiem VAT bez maila i telefonu

Urząd nie znał numeru telefonu ani adresu mailowego firmy i uznał, że nie da się ze spółką skontaktować, dlatego wykreślił ją z rejestru podatników VAT. Jednak zawiadomienie o wykreśleniu wysłał… pocztą, na adres siedziby, który miał w dokumentach. Ostatecznie sprawą musiał zająć się sąd administracyjny. Eksperci uznali zachowanie urzędu za kuriozalne. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach (wyrok wydany pod koniec lipca, sygn. akt […]


Kwiecień 2020: Nowy JPK_VAT i likwidacja deklaracji

Jednolity plik kontrolny nie jest obcy przedsiębiorcom. Okazało się, że jest na tyle skutecznym narzędziem kontaktu pomiędzy przedsiębiorcą a skarbówką, że ustawodawca doszedł do wniosku, że deklaracja VAT nie jest już potrzebna. W 2020 roku formularze zastąpi nowy plik JPK_VAT. W nowej strukturze znajdą się m.in. dane identyfikacyjne podatnika, okres, za który składana jest deklaracja lub jej korekta, a także informacje wskazujące na wysokość podatku. Tak zwana część […]


Listopad 2019: obowiązkowy split payment

Mechanizm split payment znamy już kilkanaście miesięcy – przynajmniej od lipca 2018 r., dlatego podział płatności to żadna nowość. Istotą tego rozwiązania jest, że płatność za towar lub usługę, które zostały nabyte, dokonywana jest w taki sposób, że zapłata odpowiadająca wartości sprzedaży netto odprowadzana jest przez nabywcę na rachunek rozliczeniowy dostawcy. Natomiast część zapłaty odpowiadająca kwocie podatku VAT trafia na specjalny […]


Wrzesień 2019: Biała lista podatników VAT

1 września startuje biała lista podatników VAT, Założeniem listy jest umożliwienie sprawdzenia potencjalnego partnera w biznesie oraz zmniejszyć ryzyko wplątania się w oszustwo podatkowe. Biała lista podatników to nic innego jak połączenie tych wykazów vatowców, które już istnieją. Chodzi o tzw. czarną listę, czyli m.in. tych podatników, którzy zostali wykreśleni z listy vatowców. Będą tam również dane tych firm, wobec których status […]


Wykonywanie zadań własnych bez podatku

Spółka ze 100-proc. udziałem województwa, która wykonuje na podstawie powierzenia czynności związane z zadaniami własnymi województwa, do wykonania których została powołana, nie jest podatnikiem VAT – uznał NSA  (sygn. akt I FSK 587/17). Sąd uznał, że spółka realizując tylko zadania własne jednostki, będzie działać jako organ władzy publicznej, a co za tym idzie – nie można uznać jej za podatnika VAT. Spółka ze 100-proc. udziałem […]