Paweł Celiński


Stosowanie przepisów o podmiotach powiązanych w jednolitym pliku kontrolnym “TP”

W ostatnim czasie opublikowana została odpowiedź Ministra Finansów na interpelację poselską w sprawie stosowania przepisów o podmiotach powiązanych w jednolitym pliku kontrolnym “TP”. Przedmiotem wątpliwości była kwestia, czy spółki komunalne z wyłącznym udziałem jednostki samorządu terytorialnego powinny stosować oznaczenie sprzedaży “TP” dla pracowników spółki, prezesa i jego rodziny (np. teściowej), prokurentów, członków Rady Nadzorczej i ich rodzin, prezydenta miasta (jego […]


Spółki komandytowe od przyszłego roku podatnikami CIT

W tym tygodniu Sejm przyjął ustawę wprowadzającą opodatkowanie CIT dla spółek komandytowych. Oznacza to, że już od dnia 1 stycznia 2021 r. spółki komandytowe staną się podatnikami CIT. Ustawa przewiduje jednak, iż spółka komandytowa może zdecydować, że nowe przepisy będą stosowane do tej spółki oraz przychodów i kosztów związanych z uczestnictwem w tej spółce dopiero od dnia 1 maja 2021 r. Ustawa trafi jeszcze do Senatu, jednak […]


Tarcza Antykryzysowa 2.0

Szanowni Państwo, informujemy, że 17 kwietnia 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, potocznie nazywana Tarczą Antykryzysową 2.0, zmieniająca ustawę z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw nazywaną Tarczą Antykryzysową 1.0. Najważniejsze […]


Rozszerzenie Tarczy Antykryzysowej

W dniu wczorajszym (7 kwietnia) do Sejmu przekazano projekt ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Jak zapowiedziała na konferencji prasowej minister rozwoju Jadwiga Emilewicz ustawa ma wejść w życie jeszcze przed Świętami Wielkanocnymi. Najważniejsze założenia projektu to: . 1) Zwolnienie ze składek ZUS – projekt zakłada rozszerzenie kręgu przedsiębiorców, którzy będą zwolnieni z opłacania składek ZUS […]


Tarcza Antykryzysowa

W sobotę – 28 marca 2020 r. – Sejm przyjął tzw. „Tarczę antykryzysową”, tj. ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Obecnie ustawa jest przedmiotem prac Senatu. ❗️📝📚 Podstawowe założenia „Tarczy Antykryzysowej” to: 📌 VAT: brak odroczenia oraz ulg w zapłacie podatku, wobec […]


Tarcza Antykryzysowa – Informacja

Przedsiębiorcy, którzy mają trudności w spłacie zobowiązań podatkowych w terminie, mogą skorzystać z ulgi w ich spłacie, jakie przewidują przepisy Ordynacji podatkowej: odroczenie terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej, rozłożenie zapłaty podatku lub zaległości podatkowej na raty, umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej. Organ podatkowy może zastosować ww. ulgi w spłacie zobowiązań […]


Pracodawca i pracownik w dobie zagrożenia epidemicznego

W  związku z wejściem w życie ustawy z dnia 2 marca 2020 r., o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, nazywanej ustawą koronawirusową oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, zarówno pracodawcy jak i pracownicy nie wiedzą jak odnaleźć się w obecnej sytuacji zagrożenia epidemicznego. […]


Pakiet „Tarcza Antykryzysowa” przygotowany przez polski rząd

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej Prezydent Andrzej Duda i Premier Mateusz Morawiecki przedstawili pakiet „Tarczy Antykryzysowej”, w celu ochrony przedsiębiorców i pracowników. Program został przygotowany w oparciu o polskie zasoby finansowe i jego przewidywany koszt wyniesie ok. 212 mld zł. Pakiet składa się z 5 filarów: I. Ochrona pracowników przed utratą pracy: Zgodnie z założeniami pakietu państwo będzie mogło dopłacać do 40% wynagrodzenia […]


Ministerstwo Finansów opublikowało wyjaśnienia w sprawie daniny solidarnościowej

Zakres zastosowania daniny solidarnościowej Minister Finansów przypomina “danina solidarnościowa należna jest od dochodów osiągniętych ze źródeł opodatkowanych progresywnie według skali podatkowej (np. z umowy o pracę), oraz z pozarolniczej działalności gospodarczej (bez względu na przyjęty sposób opodatkowania), a także niektórych zysków kapitałowych, oraz z zagranicznej jednostki kontrolowanej.” Obowiązek zapłaty powstaje, jeżeli dochód, po uwzględnieniu przysługujących odliczeń, przekroczy milion złotych. W stosunku do dochodów z zagranicznej jednostki […]


Biała lista może uprzykrzyć życie

Przepisy wprowadzające nowy rejestr podatników VAT – z jednej strony łatwiej będzie sprawdzać kontrahentów. Jednak z drugiej – jak wskazują eksperci – firmy mogą stać się ofiarami oszustów. Będą też musiały opracować odpowiednie procedury. Ministerstwo już wydaje wyjaśnienia, które nie mają potwierdzenia w przepisach. Już od 1 września działa specjalny rejestr podatników VAT. Wykaz podmiotów, które są w nim […]