OBSZAR WSPARCIA


DORADZTWO PRAWNE

Członkowie zespołu DB77 Legal specjalizują się w takich dziedzinach jak:

 • prawo spółek

 • prawo gospodarcze

 • prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

 • prawo administracje

 • prawo cywilne

Zakres usług obejmuje m. in.:

 • soft landing

 • pomoc prawna w ekspansji zagranicznej

 • fuzje, podziały, przekształcenia

 • kontrakty menadżerskie, programy premiowe, programy motywacyjne

 • obejmowanie inwestycji Specjalną Strefą Ekonomiczną, rozszerzanie działalności w ramach Specjalnej Strefy Ekonomicznej

 • sporządzanie umów pracowniczych i negocjacje ze związkami zawodowymi

 • umowy handlowe w obrocie międzynarodowym

 • prawne aspekty IT w przedsiębiorstwie

 • doradztwo w zakresie pozyskiwania finansowania i umów w tym zakresie

 

DORADZTWO PODATKOWE

Członkowie zespołu DB77 Tax specjalizują się w zakresie poniższych podatków i należności publicznych:

 • podatek od towarów i usług

 • podatek dochodowy od osób prawnych

 • podatek dochodowy od osób fizycznych

 • podatek akcyzowy

 • cło

 • podatek od nieruchomości

 • podatek od środków transportu

 • podatek od czynności cywilnoprawych

 • rozrachunki z tytułu składek ZUS

 • opłaty skarbowe

 

Zakres usług obejmuje m. in.:

 • optymalizacja w podatku od nieruchomości

 • sporządzenie polityki samochodowej w związku z kwestiami podatkowymi

 • sporządzenie polityki podatkowej spółki

 • audyty podatkowe za pomocą narzędzia ACL w związku z Jednolitym Plikiem Kontrolnym

 • wprowadzenie 50% kosztów u pracowników

 • optymalizacja ZUS w związku z używaniem samochodów dla celów prywatnych

 • sporządzenie polityki cen transferowych