2019


DB 77 Tax & Legal uczestnikiem Toruńskiego Spotkania z Prawem Handlowym

W miniony piątek DB 77 Tax & Legal, miało okazję gościć na drugim już Toruńskim Spotkaniu z Prawem Handlowym, organizowanym przez Zakład Prawa Handlowego Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu. Tematem spotkania były nadużycia w spółkach. Niezmiernie dziękujemy za zaproszenie organizatorom oraz wszystkim prelegentom za niezwykle interesujące wystąpienia. Do zobaczenia w przyszłym roku!


Obowiązek informowania o schematach podatkowych

W związku ze zmianami w przepisach prawa podatkowego, które obowiązują od 1 stycznia 2019 r., wprowadzono obowiązek informowania o schematach podatkowych.    Raportowanie dotyczy schematów podatkowych (mających lub mogących mieć wpływ na obowiązek podatkowy) spełniających wskazane w ustawie kryteria – odmienne dla schematów transgranicznych i schematów krajowych. W przypadku schematów krajowych, raportowanie obejmie schematy niezależnie od podatków, których dotyczą (m.in. obejmie zarówno schematy dotyczące […]


Stypendium dla przyszłego pracownika a PIT – interpretacja podatkowa

Szpitale mają nowy sposób, by zyskać wykwalifikowane kadry. W dzisiejszych czasach dużym problemem jest brak pracowników, dlatego coraz więcej pracodawców wypłaca stypendia studentom z wybranych przez nich kierunków. Jednak nie jest to tylko dobra wola pracodawcy. Studenci muszą się zobowiązać, że w zamian za to po zakończeniu nauki będą przez określony czas pracować w firmie. Podmiot wypłacający świadczenia musi jednak pamiętać o rozliczeniu z fiskusem, ponieważ […]


Nie każda oszczędność to schemat podatkowy

Z objaśnień MF dotyczących obowiązku raportowania schematów podatkowych wynika, że sam fakt korzystania z preferencji wynikających wprost z ustaw podatkowych nie będzie podlegał temu obowiązkowi. Wątpliwości dotyczyły głównie takich preferencji jak m.in. ulga IP Box, czy ulga B+R, czy zwolnienia przewidziane na terenie SSE. Jak tłumaczy MF, obowiązek raportowania może wystąpić jedynie , gdy spełnione zostaną przesłanki uznania danego uzgodnienia […]


Bitcoiny czyli kolejne problemy z opodatkowaniem

Od stycznia 2019 roku zmieniły się zasady opodatkowania walut wirtualnych, a wszystko za sprawą Ministerstwa Finansów, które za cel obrało sobie uproszczenie i uatrakcyjnienie rynku e-walut w Polsce. Eksperci twierdzą, że niektóre zmiany są jednak niekorzystne dla podatników. Niepewne losy czekają też dalsze zwolnienie z PCC sprzedaży bitcoinów. Do końca 2018 roku nie istniały przepisy dotyczące opodatkowania bitcoinów, co było dużym problemem […]


Dzień bezpłatnych konsultacji w sprawach rozwodowych i majątkowych – 5 lutego 2019 r.

Zapraszamy do kancelarii CKM na dzień bezpłatnych konsultacji prawnych w sprawach rozwodowych i majątkowych małżeńskich. Porady będą miały miejsce w siedzibie Kancelarii ul. Lelewela 33, lokal 208, II piętro (obok galerii AMC), w dniu 5 lutego 2019 r. w godzinach 10-18, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie +48 506 358 750 lub poprzez e-mail: sekretariat@kancelariackm.pl Jak przygotować się do sprawy rozwodowej? Jakie formalności muszę spełnić? Czym jest […]


Przedsiębiorca może naliczyć dietę i wrzucić ją w koszty prowadzonej działalności

Z najnowszej interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (nr 0115-KDIT3.4011.553. 2018.1.WM)  wynika, że przedsiębiorcy mogą ująć w kosztach uzyskania przychodów wartości diet za czas podróży służbowych do wysokości diet przysługujących pracownikom. Nie odliczą jednak faktycznych wydatków na wyżywienie. W interpretacji indywidualnej Wnioskodawca wskazał, iż jest przedsiębiorcą, który zajmuje się zarządzeniem i doradztwem. Zawarł bezterminową umowę ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Siedziba spółki znajduje się […]


Kasy fiskalne: W 2019 roku jeszcze nie online

Rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących zostało opublikowane w Sylwestra – 31.12.2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2519). Jego przepisy weszły w życie 1 stycznia 2019 r. Będą ważne aż do 31 grudnia 2021 r. Zakres zwolnień został nieco zmieniony. Nowością jest także wprowadzenie obowiązku kwalifikowania sprzedawanych towarów i usług za pomocą PKWiU 2015 w miejsce PKWiU 2008. Warunki […]


Opłata za interpretację jest kosztem podatkowym

Dyrektor KIS zgodził się, aby firma rozliczyła w kosztach podatkowych wydatki na przygotowanie wniosku o interpretację indywidualną. Chodzi zarówno o opłatę administracyjną, jak i wynagrodzenie dla zewnętrznej kancelarii za sporządzenie wniosku (interpretacja nr 0111-KDIB2-3.4010.348.2018.1.APA). Odnosząc powyższe do przedstawionych przepisów prawa stwierdzić należy, że wskazane w opisie sprawy wydatki poniesione w związku ze złożeniem wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej obejmujące wynagrodzenie podmiotu zewnętrznego oraz opłatę […]