grzywna


Wyższe kary od stycznia

Ponad 21 mln zł – tyle wyniesie maksymalna kara za przestępstwo skarbowe w nadchodzącym 2019 roku najniższą karą grzywny będzie kwota 225 zł. Minimalna stawka wynagrodzenia w 2019 r. wyniesie 2250 zł i będzie wyższa o 150 zł od obowiązującej aktualnie, co przełoży się na podwyższenie wysokości kar. Jak określa kodeks karny skarbowy: „przestępstwem skarbowym jest czyn zabroniony przez kodeks pod groźbą kary grzywny w stawkach […]