prawo


Nagrodą podziel się z fiskusem

Fiskus uznał, że w przypadku braku regulaminów przeprowadzania konkursów na imprezie organizowanej przez firmę dla pracowników, nagrody nie mogą być zwolnione z podatku. Natomiast sam udział nie powoduje powstania przychodu dla pracownika (numer interpretacji: 0115-KDIT2-2.4011.488.2018.6.MM). Wnioskodawcą była spółka prowadząca działalność gospodarczą w zakresie produkcji różnego rodzaju części do sprzętu gospodarstwa domowego, a w szczególności urządzeń elektronicznych. W Spółce działa zakładowy fundusz świadczeń […]


Nie każda oszczędność to schemat podatkowy

Z objaśnień MF dotyczących obowiązku raportowania schematów podatkowych wynika, że sam fakt korzystania z preferencji wynikających wprost z ustaw podatkowych nie będzie podlegał temu obowiązkowi. Wątpliwości dotyczyły głównie takich preferencji jak m.in. ulga IP Box, czy ulga B+R, czy zwolnienia przewidziane na terenie SSE. Jak tłumaczy MF, obowiązek raportowania może wystąpić jedynie , gdy spełnione zostaną przesłanki uznania danego uzgodnienia […]


Dzień bezpłatnych konsultacji w sprawach rozwodowych i majątkowych – 5 lutego 2019 r.

Zapraszamy do kancelarii CKM na dzień bezpłatnych konsultacji prawnych w sprawach rozwodowych i majątkowych małżeńskich. Porady będą miały miejsce w siedzibie Kancelarii ul. Lelewela 33, lokal 208, II piętro (obok galerii AMC), w dniu 5 lutego 2019 r. w godzinach 10-18, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie +48 506 358 750 lub poprzez e-mail: sekretariat@kancelariackm.pl Jak przygotować się do sprawy rozwodowej? Jakie formalności muszę spełnić? Czym jest […]


Przedsiębiorca może naliczyć dietę i wrzucić ją w koszty prowadzonej działalności

Z najnowszej interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (nr 0115-KDIT3.4011.553. 2018.1.WM)  wynika, że przedsiębiorcy mogą ująć w kosztach uzyskania przychodów wartości diet za czas podróży służbowych do wysokości diet przysługujących pracownikom. Nie odliczą jednak faktycznych wydatków na wyżywienie. W interpretacji indywidualnej Wnioskodawca wskazał, iż jest przedsiębiorcą, który zajmuje się zarządzeniem i doradztwem. Zawarł bezterminową umowę ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Siedziba spółki znajduje się […]


Kasy fiskalne: W 2019 roku jeszcze nie online

Rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących zostało opublikowane w Sylwestra – 31.12.2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2519). Jego przepisy weszły w życie 1 stycznia 2019 r. Będą ważne aż do 31 grudnia 2021 r. Zakres zwolnień został nieco zmieniony. Nowością jest także wprowadzenie obowiązku kwalifikowania sprzedawanych towarów i usług za pomocą PKWiU 2015 w miejsce PKWiU 2008. Warunki […]


Opłata za interpretację jest kosztem podatkowym

Dyrektor KIS zgodził się, aby firma rozliczyła w kosztach podatkowych wydatki na przygotowanie wniosku o interpretację indywidualną. Chodzi zarówno o opłatę administracyjną, jak i wynagrodzenie dla zewnętrznej kancelarii za sporządzenie wniosku (interpretacja nr 0111-KDIB2-3.4010.348.2018.1.APA). Odnosząc powyższe do przedstawionych przepisów prawa stwierdzić należy, że wskazane w opisie sprawy wydatki poniesione w związku ze złożeniem wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej obejmujące wynagrodzenie podmiotu zewnętrznego oraz opłatę […]


Wyższe kary od stycznia

Ponad 21 mln zł – tyle wyniesie maksymalna kara za przestępstwo skarbowe w nadchodzącym 2019 roku najniższą karą grzywny będzie kwota 225 zł. Minimalna stawka wynagrodzenia w 2019 r. wyniesie 2250 zł i będzie wyższa o 150 zł od obowiązującej aktualnie, co przełoży się na podwyższenie wysokości kar. Jak określa kodeks karny skarbowy: „przestępstwem skarbowym jest czyn zabroniony przez kodeks pod groźbą kary grzywny w stawkach […]


Świąteczne prezenty dla klientów kosztem podatkowym

W interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 24 marca 2016 r., nr ILPB3/4510-1-18/16-2/JG, czytamy: (…) wydatki na nabycie upominków, które nie mają na celu promowania spółki ani jej wyrobów, przeznaczone do określonej grupy podmiotów (kontrahenci, partnerzy handlowi), wręczane z okazji Świąt Bożego Narodzenia – wypełniają znamiona reprezentacji i nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów. Organ podatkowy wskazał, że jeżeli przekazywanie upominków dyktowane […]


Choinka w biurze może być kosztem podatkowym

Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach nr IBPBI/1/415-39/14/ESZ potwierdza, że wydatki na zakup choinek i bombek można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, jednak pod warunkiem, że dekoracje nie będą zbyt wystawne. Organ podatkowy zwrócił uwagę, że wydatki związane z reprezentacją (usługi gastronomiczne, zakup żywności, napojów – w tym alkoholowych) nie mogą być uznane za koszt uzyskania przychodów. Wskazał, że przepisy podatkowe nie określają w żaden sposób terminu […]