prawo podatkowe


Tańce bez promocji nie mogą być odliczone od przychodu?

Zdaniem Dyrektora KIS firma, która zorganizowała imprezę z okazji otwarcia nowego zakładu produkcyjnego, może rozliczyć w kosztach podatkowych tylko wydatki na część formalną i bankietową. Wydatki związane z częścią taneczną nie mogą być odliczone od przychodu. Służą bowiem stworzeniu dobrego wizerunku firmy oraz kreowaniu pozytywnych relacji z klientami i nie można ich uznać za koszty promocji czy reklamy (interpretacja nr 0111-KDIB1-1.4010.513.2018.2.NL). Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną działalnością. […]


Obowiązek informowania o schematach podatkowych

W związku ze zmianami w przepisach prawa podatkowego, które obowiązują od 1 stycznia 2019 r., wprowadzono obowiązek informowania o schematach podatkowych.    Raportowanie dotyczy schematów podatkowych (mających lub mogących mieć wpływ na obowiązek podatkowy) spełniających wskazane w ustawie kryteria – odmienne dla schematów transgranicznych i schematów krajowych. W przypadku schematów krajowych, raportowanie obejmie schematy niezależnie od podatków, których dotyczą (m.in. obejmie zarówno schematy dotyczące […]


Nie każda oszczędność to schemat podatkowy

Z objaśnień MF dotyczących obowiązku raportowania schematów podatkowych wynika, że sam fakt korzystania z preferencji wynikających wprost z ustaw podatkowych nie będzie podlegał temu obowiązkowi. Wątpliwości dotyczyły głównie takich preferencji jak m.in. ulga IP Box, czy ulga B+R, czy zwolnienia przewidziane na terenie SSE. Jak tłumaczy MF, obowiązek raportowania może wystąpić jedynie , gdy spełnione zostaną przesłanki uznania danego uzgodnienia […]


PIT rozliczony przez skarbówkę zasadzką na podatnika?

15 lutego w Portalu Podatkowym (system teleinformatyczny administracji skarbowej) pojawi się wypełniony PIT za 2018 rok, a to wszystko dzięki nowej usłudze Ministerstwa Finansów Twój e-PIT. Część podatników nie będzie już musiała składać rocznych zeznań podatkowych, co więcej – nie będzie on odpowiedzialny za błędy fiskusa. W bieżącym roku znajdziemy rozliczenia na drukach PIT-37 i PIT-38. W 2020 roku fiskus samodzielnie rozliczy podatników składających PIT-36 i PIT-36L. Na czym […]


Przedsiębiorca może naliczyć dietę i wrzucić ją w koszty prowadzonej działalności

Z najnowszej interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (nr 0115-KDIT3.4011.553. 2018.1.WM)  wynika, że przedsiębiorcy mogą ująć w kosztach uzyskania przychodów wartości diet za czas podróży służbowych do wysokości diet przysługujących pracownikom. Nie odliczą jednak faktycznych wydatków na wyżywienie. W interpretacji indywidualnej Wnioskodawca wskazał, iż jest przedsiębiorcą, który zajmuje się zarządzeniem i doradztwem. Zawarł bezterminową umowę ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Siedziba spółki znajduje się […]


Kasy fiskalne: W 2019 roku jeszcze nie online

Rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących zostało opublikowane w Sylwestra – 31.12.2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2519). Jego przepisy weszły w życie 1 stycznia 2019 r. Będą ważne aż do 31 grudnia 2021 r. Zakres zwolnień został nieco zmieniony. Nowością jest także wprowadzenie obowiązku kwalifikowania sprzedawanych towarów i usług za pomocą PKWiU 2015 w miejsce PKWiU 2008. Warunki […]


Wyższe kary od stycznia

Ponad 21 mln zł – tyle wyniesie maksymalna kara za przestępstwo skarbowe w nadchodzącym 2019 roku najniższą karą grzywny będzie kwota 225 zł. Minimalna stawka wynagrodzenia w 2019 r. wyniesie 2250 zł i będzie wyższa o 150 zł od obowiązującej aktualnie, co przełoży się na podwyższenie wysokości kar. Jak określa kodeks karny skarbowy: „przestępstwem skarbowym jest czyn zabroniony przez kodeks pod groźbą kary grzywny w stawkach […]


Świąteczne prezenty dla klientów kosztem podatkowym

W interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 24 marca 2016 r., nr ILPB3/4510-1-18/16-2/JG, czytamy: (…) wydatki na nabycie upominków, które nie mają na celu promowania spółki ani jej wyrobów, przeznaczone do określonej grupy podmiotów (kontrahenci, partnerzy handlowi), wręczane z okazji Świąt Bożego Narodzenia – wypełniają znamiona reprezentacji i nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów. Organ podatkowy wskazał, że jeżeli przekazywanie upominków dyktowane […]


Choinka w biurze może być kosztem podatkowym

Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach nr IBPBI/1/415-39/14/ESZ potwierdza, że wydatki na zakup choinek i bombek można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, jednak pod warunkiem, że dekoracje nie będą zbyt wystawne. Organ podatkowy zwrócił uwagę, że wydatki związane z reprezentacją (usługi gastronomiczne, zakup żywności, napojów – w tym alkoholowych) nie mogą być uznane za koszt uzyskania przychodów. Wskazał, że przepisy podatkowe nie określają w żaden sposób terminu […]