schematy podatkowe


Obowiązek informowania o schematach podatkowych

W związku ze zmianami w przepisach prawa podatkowego, które obowiązują od 1 stycznia 2019 r., wprowadzono obowiązek informowania o schematach podatkowych.    Raportowanie dotyczy schematów podatkowych (mających lub mogących mieć wpływ na obowiązek podatkowy) spełniających wskazane w ustawie kryteria – odmienne dla schematów transgranicznych i schematów krajowych. W przypadku schematów krajowych, raportowanie obejmie schematy niezależnie od podatków, których dotyczą (m.in. obejmie zarówno schematy dotyczące […]