stypendium


Stypendium dla przyszłego pracownika a PIT – interpretacja podatkowa

Szpitale mają nowy sposób, by zyskać wykwalifikowane kadry. W dzisiejszych czasach dużym problemem jest brak pracowników, dlatego coraz więcej pracodawców wypłaca stypendia studentom z wybranych przez nich kierunków. Jednak nie jest to tylko dobra wola pracodawcy. Studenci muszą się zobowiązać, że w zamian za to po zakończeniu nauki będą przez określony czas pracować w firmie. Podmiot wypłacający świadczenia musi jednak pamiętać o rozliczeniu z fiskusem, ponieważ […]