Polityka Prywatności

W przypadku gdy odwiedzasz naszą stronę internetową lub nasz fanpage w ramach mediów społecznościowych takich jak Facebook, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe.

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych i dokładamy należytych starań, aby przestrzegać przysługujących Ci praw. Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z treścią przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: ,,Rozporządzenie”).

 1. Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest DB 77 Tax & Legal sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu (87-100), ul. Żółkiewskiego 31, o nadanym numerze KRS 0000710560, Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 8792697528, REGON 369039810, kapitał zakładowy w wysokości: 50 000 zł (dalej jako: ,,Administrator”).

 

 1. Jak możesz się skontaktować z Administratorem?

Kontakt z Administratorem danych możliwy jest w następujący sposób:

 1. Na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe:

W takiej sytuacji podstawą do przetwarzania Twoich danych jest przepis art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia. Nasz prawnie uzasadniony interes związany jest z koniecznością kontroli ruchu na naszej stronie internetowej, zapobieganiem błędom i usterkom technicznym, zapewnienia bezpieczeństwa strony, zbierania danych statystycznych czy też zapobiegania nadużyciom i naruszeniom prawa w ramach aplikacji.

 1. Kontakt za pośrednictwem danych podanych na stronie

W sytuacji, gdy korzystasz z formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej i wysyłasz nam wiadomość lub kontaktujesz się z nami telefonicznie albo za pośrednictwem poczty elektronicznej, przy wykorzystaniu danych teleadresowych podanych na stronie internetowej, przetwarzamy Twoje dane osobowe (zawarte w treści formularza, wiadomości e-mail lub podane w czasie rozmowy telefonicznej) w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie i kontakt z Tobą. Niezbędność przetwarzania danych w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie i kontakt z Tobą stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, a podstawą prawną do przetwarzania danych w tym zakresie jest przepis art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia.

 

 1. Przetwarzanie danych w związku z działaniem naszego fanpage’a w ramach mediów społecznościowych

Możemy również przetwarzać Twoje dane osobowe w sytuacji, gdy odwiedzasz nasz fanpage mediach społecznościowych tj. Facebook. W takim przypadku również możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, zdjęcie (w ramach avatara w danej sieci społecznościowej), treść komentarza, który zostawiasz na naszej stronie internetowej. Możemy również kierować do Ciebie reklamy w ramach takiej sieci społecznościowej, zgodnie z wymogami zawartymi w regulaminie działania danego portalu. Prawną podstawą do przetwarzania danych w tym zakresie jest przepis art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia, który wskazuje na możliwość przetwarzania danych osobowych w sytuacji, gdy jest to niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

Niezależnie od tego, możemy poprosić Cię o wyrażenie zgody na zapisanie plików Cookies na Twoim urządzeniu. Wyrażana przez Ciebie zgoda jest zgodą udzielną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2019 r. poz. 2460) i dotyczy przechowywania informacji lub uzyskiwania dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego. Zgoda może zostać wyrażona za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi. Oznacza to, że zgoda taka może być wyrażona np. przez odpowiednie ustawienia przeglądarki (tj. programu wykorzystywanego do przeglądania stron internetowych). Również za ich pomocą może zostać wycofana w każdym czasie. Sposób zmiany ustawień zależy od używanego przez Ciebie oprogramowania.

Więcej o plikach Cookies znajdziesz w pkt 8 poniżej.

 1. Komu mogą zostać udostępnione Twoje dane osobowe?

W celu prawidłowego świadczenia przez nas usług korzystamy z pomocy niektórych podmiotów trzecich. Dlatego jeżeli odwiedzasz naszą stronę internetową i/lub korzystasz z naszych usług, podane przez Ciebie dane osobowe mogą zostać przekazane:

 1. przedsiębiorstwom zapewniającym właściwe funkcjonowanie naszej strony internetowej (włączając możliwość komunikacji) w tym podmiotom, których przedmiotem działalności jest przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting),
 2. podmiotowi świadczącemu na naszą rzecz usługi z zakresu IT,
 3. podmiotowi świadczącemu na naszą rzecz usługi z zakresu księgowości,
 4. podmiotom będącym z nami w relacji partnerskiej, z którymi możemy konsultować się, celem jak najlepszej realizacji zleconych nam przez Ciebie zadań.

 

Wyżej wskazane podmioty przetwarzają dane na podstawie i w granicach umowy z Administratorem i tylko zgodnie z  poleceniami Administratora.

W ramach naszej strony internetowej możemy także korzystać z usług Google Analytics w celu monitorowania ruchu na stronie oraz z Facebook Pixel aby kierować do Ciebie spersonalizowane reklamy w serwisie Facebook.

Oznacza to, że przekazujemy niektóre dane osobowe Google Ireland Ltd., Google LLC z siedzibą w Mountain View w Kalifornii oraz podmiotom wskazanym w lit. a) poniżej i możemy przechowywać pliki Cookies Google Analytics/Facebook Pixel na Twoim urządzeniu, zgodnie z postanowieniami dotyczącymi plików Cookies/Facebook Pixel, określonymi poniżej.

Prawną podstawą do przekazania danych do USA jest uczestnictwo Google LLC oraz Facebook Inc w programie Tarcza Prywatności, zgodnie z informacjami zamieszczonymi na https://www.privacyshield.gov/welcome.

Dodatkowo, jeżeli odwiedzasz nasz fanpage na portalach społecznościowych, Twoje dane osobowe będą przetwarzane również przez:

 1. w zakresie w jakim korzystasz z Facebooka– Facebook Inc z siedzibą w Kalifornii, USA oraz Facebook Ireland Ltd – podmioty te przetwarzają Twoje dane osobowe w przypadku, gdy posiadasz aktywne konto na Facebooku. Facebook Inc jest uczestnikiem programu Tarcza Prywatności:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

Facebook Ireland Ltd jest podmiotem prawa irlandzkiego, a tym samym stosuje unijne zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych,

 

 1. Czas przechowywania danych osobowych:

Staramy się przechowywać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak długo są one nam rzeczywiście niezbędne – po tym czasie je usuwamy. Dlatego możemy poinformować Cię, że:

 1. jeżeli jesteś osobą, która weszła na naszą stronę internetową, przetwarzamy Twoje dane osobowe tak długo jak korzystasz ze strony oraz przez okres do jednego roku po jej opuszczeniu,
 2. jeżeli jesteś osobą, która napisała do nas za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na naszej stronie internetowej lub skontaktowała telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej – przetwarzamy Twoje dane osobowe tak długo jak długo trwa kontakt pomiędzy nami a Tobą. Po jego zakończeniu, usuwamy dane osobowe, które pozyskaliśmy w ten sposób,
 3. jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przetwarzamy dane do momentu cofnięcia tej zgody lub zaprzestania prowadzenia działań, w związku z którymi została zebrana taka zgoda,
 4. jeżeli jesteś osobą, która odwiedziła nasze konto w mediach społecznościowych – przetwarzamy Twoje dane do upływu dwóch lat od takiej wizyty, chyba, że zostawisz komentarz lub polubienie naszego wpisu – w takim wypadu przetwarzamy Twoje dane przez okres istnienia tego komentarza/polubienia,
 5. jeżeli jesteś osobą, która korzysta z naszych usług, przetwarzamy Twoje dane do momentu rozwiązania współpracy z jakichkolwiek przyczyn.

 

Pamiętaj jednak, że czas przechowywania Twoich danych osobowych w każdym przypadku zależy od konkretnych okoliczności faktycznych tj. może różnić się ze względu na nasze uprawnienia oraz obowiązki, wynikające z przepisów obowiązującego prawa.

 

 1. Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przysługują Ci prawa do:

 1. żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 2. żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 3. żądania usunięcia swoich danych osobowych,
 4. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora,
 6. w zakresie w jakim przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody – cofnięcia zgody w każdym momencie, co nie będzie miało wpływu na prawidłowość przetwarzania danych przed momentem cofnięcia zgody,
 7. żądania przeniesienia Twoich danych osobowych – prawo to przysługuje Ci jeśli zawarłeś z nami umowę o świadczenie usług w zakresie doradztwa prawnego/podatkowego lub wyraziłeś odrębną zgodę na przetwarzanie danych osobowych. W takiej sytuacji masz prawo do zażądania.
 8. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Profilowanie

Podmioty, które otrzymują Twoje dane osobowe w związku z wejściem na naszą stronę internetową mogą wykorzystać je do wyświetlania podobnych treści, dopasowanych do tego, czego szukałeś (profilowanie). Bazują one na dotychczasowych stronach internetowych, które odwiedzasz. Dotyczy to w szczególności usług Google i Facebook.

Informujemy Cię, że nie dokonujemy zautomatyzowanego przetwarzania danych w sposób, który skutkowałby podjęciem wobec Ciebie jakichkolwiek decyzji lub w inny sposób wpływał na Twoją sytuację.

 

 1. Pliki Cookies

W momencie pierwszego wejścia na naszą stronę poinformujemy Cię o korzystaniu przez nas z plików Cookies i poprosimy o wyrażenie zgody w tym zakresie. Wyrażenie zgody na korzystanie z plików Cookies może też nastąpić poprzez dokonanie odpowiednich ustawień przeglądarki, zgodnie z treścią przepisu art. 172 ust. 1 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

W związku z tym, że odwiedzasz naszą stronę internetową, na Twoim urządzeniu mogą zostać zapisane stosowane przez nas pliki Cookies. Pliki Cookies to małe pliki, umożliwiające lub ułatwiające korzystanie z niektórych funkcji strony internetowej. Mogą być zapisywane na Twoim urządzeniu bezpośrednio przez nas lub przez podmioty trzecie, z którymi współpracujemy. W ramach korzystania z plików Cookies możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, w szczególności takie jak adres IP, historia korzystania przez Ciebie z aplikacji lub strony internetowej, czy też informacje o używanym przez Ciebie urządzeniu lub oprogramowaniu. Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy również inne, podobne do plików Cookies technologie optymalizujące ich działanie, w związku z którymi może dojść do przetwarzania danych osobowych. Jeżeli w niniejszej polityce odnosimy się do plików Cookies, oznacza to również podobne do plików Cookies technologie. Pliki Cookies służą do kontroli ruchu na naszej stronie internetowej, tworzenia statystyk w zakresie korzystania ze strony przez jej użytkowników, podejmowaniu działań marketingowych, zapobieganiu błędom i usterkom technicznym, zapewnieniu bezpieczeństwa strony czy też zapobieganiu nadużyciom i naruszeniom prawa.

Cookies sesyjne: są przechowywane na Twoim urządzeniu w czasie, w którym korzystasz z naszej strony internetowej (są usuwane po zamknięciu przeglądarki). Cookies sesyjne umożliwiają prawidłowe korzystanie z naszej strony internetowej. Ich zablokowanie może skutkować wystąpieniem błędów lub uniemożliwieniem skorzystania z naszej strony lub aplikacji.

Cookies trwałe: są przechowywane na Twoim urządzeniu do momentu ich skasowania. Są wykorzystywane do tego, aby analizować ruch na naszej stronie internetowej oraz wiązać Twoją obecność na stronie z wykorzystywanymi przez Ciebie portalami społecznościowymi. Dokładamy starań, aby korzystać wyłącznie z usług takich podmiotów, które gwarantują bezpieczeństwo Twojego urządzenia, oprogramowania oraz Twoich danych. Dotyczy to również stosowanych przez te podmioty plików Cookies.

Masz możliwość ograniczenia lub wyłączenia plików Cookies w ramach Twojego urządzenia. Ustawienia dotyczące korzystania z plików Cookies znajdują się w ustawieniach Twojej przeglądarki internetowej. Przeglądarki internetowe umożliwiają wyłączenie wszystkich plików Cookies lub ich części (np. pochodzącej od podmiotów trzecich). W przypadku wyłączenia plików Cookies w części, na Twoim urządzeniu mogą zostać zapisane pliki Cookies generowane przez naszą stronę, umożliwiające prawidłowe działanie strony. W takim wypadku nie dojdzie jednak do zapisania plików Cookies podmiotów z którymi współpracujemy.

Pamiętaj, że w przypadku ograniczenia stosowania plików Cookies, korzystanie z poszczególnych usług świadczonych przez nas może mieć charakter ograniczony, a w niektórych wypadkach może okazać się niemożliwe.

 

Poniżej wskazujemy sposób zmiany ustawień Cookies w najbardziej popularnych wyszukiwarkach:

Google Chrome: Menu > Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane > Prywatność > Ustawienia treści > Pliki Cookies  – należy wybrać odpowiednią opcję.

Internet Explorer: Menu > Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność – należy wybrać odpowiednią opcję.

Mozilla Firefox: Menu > Opcje > Prywatność > Historia – należy wybrać odpowiednią opcję.

Opera: Menu > Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka – należy wybrać odpowiednią opcję.

Safari: Menu > Preferencje > Prywatność > Pliki Cookies – należy wybrać odpowiednią opcję.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat plików Cookies kliknij tutaj:    https://wszystkoociasteczkach.pl/

 

 1. Facebook Pixel

Korzystamy z narzędzi marketingowych dostępnych w ramach serwisu Facebook i zapewnianych przez Facebook Inc, 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA.  W ramach tych narzędzi kierujemy do Ciebie reklamy w serwisie Facebook. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie w postaci marketingu własnych produktów lub usług.

W celu kierowania do Ciebie reklam spersonalizowanych pod kątem Twoich zachowań w naszej witrynie, zaimplementowaliśmy w ramach naszych stron Pixel Facebooka, który w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszej witryny w zakresie przeglądanych stron. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Facebooka w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają nam na Twoją identyfikację. Wiemy jedynie, jakie działania podjąłeś w ramach naszej strony. Informujemy Cię jednak, że Facebook może łączyć te informacje z innymi informacjami o Tobie zebranymi w ramach korzystania przez Ciebie z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Takie działania Facebooka nie są już zależne od nas, a informacji o nich możesz szukać bezpośrednio w polityce prywatności Facebooka:  https://www.facebook.com/privacy/explanation. Z poziomu swojego konta na Facebooku możesz również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności.

 

 1. Obowiązek podania danych

Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonywania umowy sprzedaży – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy sprzedaży.