BLOG

Organy Fundacji Rodzinnej

Do prowadzenia fundacji rodzinnej niezbędna jest jej struktura organizacyjna, w jej skład wchodzą poszczególne organy: Zarząd, Rada Nadzorcza, Zgromadzenie Beneficjentów. Poniżej...

Zalety i wady Polskiej Fundacji Rodzinnej

Fundacja rodzinna to jedna z form działalności gospodarczej, która cieszy się coraz większą popularnością w Polsce. Poniżej omówimy zarówno zalety, jak i wady tego rozwiązania....

Estoński CIT – zmiany wprowadzone od 2023 r.

Estoński CIT to tzw. ryczałt od dochodów spółek kapitałowych, którego główną zaletą jest pomniejszenie łącznego opodatkowania PIT i CIT w przypadku wypłaty dywidendy. W praktyce...

Jak nie stracić ulgi na robotyzację?

Robotyzacja-i-digitalizacja-produkcji-–-ulgi-podatkoweDownload Ulga na robotyzację daje możliwość wygenerowania oszczędności podatkowych, w związku z inwestowaniem w roboty...

CIT Estoński

Ryczałt od dochodów spółek, potocznie określany mianem estońskiego CIT, nie jest nowym rozwiązaniem określonym w przepisach podatkowych. Funkcjonuje on od 1 stycznia 2020 r....

Tarcza Antykryzysowa 2.0

Szanowni Państwo, informujemy, że 17 kwietnia 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z...

Rozszerzenie Tarczy Antykryzysowej

W dniu wczorajszym (7 kwietnia) do Sejmu przekazano projekt ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Jak zapowiedziała...

Tarcza Antykryzysowa

W sobotę - 28 marca 2020 r. - Sejm przyjął tzw. „Tarczę antykryzysową”, tj. ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i...

Tarcza Antykryzysowa – Informacja

Przedsiębiorcy, którzy mają trudności w spłacie zobowiązań podatkowych w terminie, mogą skorzystać z ulgi w ich spłacie, jakie przewidują przepisy Ordynacji podatkowej:...

Biała lista może uprzykrzyć życie

Przepisy wprowadzające nowy rejestr podatników VAT - z jednej strony łatwiej będzie sprawdzać kontrahentów. Jednak z drugiej – jak wskazują eksperci – firmy mogą stać się...

Dane świadków w zawiadomieniach

Ordynacja podatkowa zobowiązuje organy, aby zapewniały podatnikowi czynny udział w postępowaniu. Dlatego też skarbówka powinna zawiadamiać strony o terminach przesłuchiwania...

Można być podatnikiem VAT bez maila i telefonu

Urząd nie znał numeru telefonu ani adresu mailowego firmy i uznał, że nie da się ze spółką skontaktować, dlatego wykreślił ją z rejestru podatników VAT. Jednak zawiadomienie o...

Listopad 2019: obowiązkowy split payment

Mechanizm split payment znamy już kilkanaście miesięcy - przynajmniej od lipca 2018 r., dlatego podział płatności to żadna nowość. Istotą tego rozwiązania jest, że płatność za...

Wrzesień 2019: Biała lista podatników VAT

1 września startuje biała lista podatników VAT, Założeniem listy jest umożliwienie sprawdzenia potencjalnego partnera w biznesie oraz zmniejszyć ryzyko wplątania się w oszustwo...

Wykonywanie zadań własnych bez podatku

Spółka ze 100-proc. udziałem województwa, która wykonuje na podstawie powierzenia czynności związane z zadaniami własnymi województwa, do wykonania których została powołana, nie...

Kasy fiskalne online

Prezydent podpisał ustawę o kasach fiskalnych online. Przedsiębiorcy, którzy dokonują sprzedaży na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej będą mieli obowiązek, aby...

e-Urząd Skarbowy jak konto w banku

„e-Urząd Skarbowy”, - Ministerstwo Finansów wprowadza projekt, w ramach którego podatnik po zalogowaniu się na portalu będzie mógł dowiedzieć się, jaki jest stan toczących się...

Prawo do błędu decyzją urzędnika

Resort przedsiębiorczości chce, najpierw pouczać osoby fizyczne, a dopiero potem je karać. Krytycznie do pomysłu odniósł się resort finansów tłumacząc, że „ograniczenie...

VI Forum Aplikantów Radcowskich

W dniach 17-19 maja 2019 r. w Zielonej Górze odbyło się  VI Forum Aplikantów Radcowskich w którym uczestniczyła aplikantka radcowska Aneta Grabowska. Głównym tematem debat...

Obowiązkowy split payment pod koniec 2019 r.

Pod koniec stycznia 2019 roku Komisja Europejska wyraziła zgodę, by od 1 marca br. Polska mogła wprowadzić obligatoryjną podzieloną płatność w VAT (tzw. split payment) w...

Odliczenie wynagrodzenia pracowników (B+R)

Wojewódzkie sądy administracyjne zgadzają się, aby firmy korzystające z ulgi B+R mogły odliczać wynagrodzenie pracowników za czas ich usprawiedliwionej nieobecności (urlop i...

Kontrowersyjny schemat

W dniu 15 maja 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie C‑235/18 (Vega International Car Transport and Logistic – Trading GmbH), w którym ocenił...

Akcje dają korzyści menedżerom

Dyrektor KIS wydaje ostatnio korzystne dla podatników interpretacje dotyczące programów motywacyjnych opartych na akcjach. Uznaje, że w sytuacji kiedy program jest wdrożony na...

Branżowa impreza nie da korzyści w PIT

Opłaty za udział w spotkaniach integracyjnych doradców podatkowych oraz radców prawnych i adwokatów nie są podatkowym kosztem – tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w...

Przyjęcie do grona Członków IPH

Szanowni Państwo! Z wielką radością informujemy, że zostaliśmy przyjęci do grona Członków Izby Przemysłowo-Handlowej w Toruniu, jest to dla nas wielki zaszczyt i honor....

Albo darowizna, albo koszt

W najnowszej interpretacji Dyrektor KIS potwierdził, że firma, która przekazuje swoim pracownikom prezenty, nie rozliczy tego wydatku w kosztach uzyskania przychodu...

Nagrodą podziel się z fiskusem

Fiskus uznał, że w przypadku braku regulaminów przeprowadzania konkursów na imprezie organizowanej przez firmę dla pracowników, nagrody nie mogą być zwolnione z podatku....

Anulowanie a korygowanie faktury

Podatnicy nie wiedzą, kiedy wystawione faktury można anulować, a kiedy konieczne jest sporządzenie korekty. Wyjaśniła to właśnie skarbówka. Z najnowszej interpretacji wynika, że...

Pierwsze dane o schematach

Do końca lutego do Szefa KAS wpłynęło 331 informacji oraz ponad 140 pozostałych zawiadomień składanych w ramach nowych obowiązków. Poinformował o tym Dominik Kaczmarski, Dyrektor...

Obowiązek informowania o schematach podatkowych

W związku ze zmianami w przepisach prawa podatkowego, które obowiązują od 1 stycznia 2019 r., wprowadzono obowiązek informowania o schematach podatkowych.    Raportowanie dotyczy...

Nie każda oszczędność to schemat podatkowy

Z objaśnień MF dotyczących obowiązku raportowania schematów podatkowych wynika, że sam fakt korzystania z preferencji wynikających wprost z ustaw podatkowych nie będzie podlegał...

Kasy fiskalne: W 2019 roku jeszcze nie online

Rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących zostało opublikowane w Sylwestra – 31.12.2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz....

Wyższe kary od stycznia

Ponad 21 mln zł – tyle wyniesie maksymalna kara za przestępstwo skarbowe w nadchodzącym 2019 roku najniższą karą grzywny będzie kwota 225 zł. Minimalna stawka wynagrodzenia w...

Choinka w biurze może być kosztem podatkowym

Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach nr IBPBI/1/415-39/14/ESZ potwierdza, że wydatki na zakup choinek i bombek można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów,...

Korzystne zmiany w uldze na działalność B+R

„Rozwiązania te mają zachęcić przedsiębiorców do inwestowania w działalność B+R oraz wykazywania nakładów ponoszonych na innowacje. Obecna wysokość odliczeń, mimo jej...

DB77 organizatorem konferencji

Dnia 8 czerwca 2017 r. w Międzynarodowym Centrum Spotkań Młodzieży w Toruniu przy ul. Łokietka 3 odbędzie się konferencja pt.: Regulacje podatkowe i prawne – nowe wyzwania dla...

Wzrost wysokości ulgi badawczo-rozwojowej

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 25 września 2015 r.  zmieniającej niektóre ustawy dotyczące wspierania innowacyjności uchylono przepisy dotyczące ulgi technologicznej...

Ostatnie rozszerzenie Specjalnych Stref Ekonomicznych

Specjalne Strefy Ekonomiczne istnieją w Polsce od 1994 roku. Od tego czasu nieustannie powiększały swój obszar zajmując ważne miejsce na gospodarczej mapie Polski.
Po 2017 roku dalszy rozwój terytorialny Stref Ekonomicznych nie będzie już możliwy.
W 2015 roku polski rząd wynegocjował z Komisją Europejską definitywny obszar, jaki będą mogły zajmować Specjalne Strefy Ekonomiczne[i]. Na mocy tych ustaleń powiększono łączny docelowy obszar Specjalnych Stref Ekonomicznych z 20 tys. do 25 tys. hektarów.