Wrzesień 2019: Biała lista podatników VAT

14 sierpnia 2019

1 września startuje biała lista podatników VAT, Założeniem listy jest umożliwienie sprawdzenia potencjalnego partnera w biznesie oraz zmniejszyć ryzyko wplątania się w oszustwo podatkowe. Biała lista podatników to nic innego jak połączenie tych wykazów vatowców, które już istnieją. Chodzi o tzw. czarną listę, czyli m.in. tych podatników, którzy zostali wykreśleni z listy vatowców. Będą tam również dane tych firm, wobec których status podatnika VAT został przywrócony oraz informacje o czynnych i zwolnionych podatnikach podatku od towarów i usług.

Na czym polega zmiana? Na ten moment, podatnik może, na własną rękę, sprawdzić status partnera biznesowego jedynie na bieżący moment a nie np. w chwili wystawienia faktury. Dzięki nowej liście możliwe będzie sprawdzenie, czy podmiot znajduje się w wykazie na wybrany dzień. Ograniczenie: maksymalnie do 5 lat wstecz.

Na wykaz składać się będą też numery rachunków bankowych przedsiębiorców. Co istotne, przelew na rachunek, inny niż wskazany na liście, spowoduje, że nie zaliczymy wydatków do kosztów podatkowych. Ponadto podatnik, który przelał pieniądze na rachunek, którego nie sprawdził, odpowie solidarnie z kontrahentem, jeśli ten okaże się oszustem.

Nowe sankcje zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku.