Choinka w biurze może być kosztem podatkowym

12 grudnia 2018

Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach nr IBPBI/1/415-39/14/ESZ potwierdza, że wydatki na zakup choinek i bombek można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, jednak pod warunkiem, że dekoracje nie będą zbyt wystawne.

Organ podatkowy zwrócił uwagę, że wydatki związane z reprezentacją (usługi gastronomiczne, zakup żywności, napojów – w tym alkoholowych) nie mogą być uznane za koszt uzyskania przychodów. Wskazał, że przepisy podatkowe nie określają w żaden sposób terminu „reprezentacja”. Nie odsyłają również do odrębnych przepisów prawa. Jednak fakt, że nie istnieje ustawowa definicja pojęcia reprezentacja nie uprawnia do tego, żeby dowolnie określać zakres znaczeniowy tego terminu. Wydatkiem na reprezentację są z pewnością te koszty, których celem (jedynym lub dominującym) jest stworzenie pozytywnego obrazu firmy podatnika (czy też działalności).

Wystrój firmy kosztem podatkowym

Wydatki na wystrój biura nie mieszczą się w pojęciu reprezentacji. Zdaniem organu podatkowego, zakup wyposażenia (do składników majątku zaliczane są również dekoracje) lokalu, który podatnik wykorzystuje do prowadzenia działalności gospodarczej, może stanowić koszty uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej. Istotnym jest, że wydatki na zakup choinki, bombek i innych elementów dekoracyjnych, mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej w przypadku, kiedy można uzasadnić to charakterem prowadzonej działalności. Warunkiem jest należyte udokumentowanie.

Dekoracje nie mogą być wystawne

To jeszcze nie koniec warunków, bowiem z interpretacji nr IPPB3/423-253/09-2/KK, wynika, że jeśli kupione przez nas dekoracje przekraczają normy zwyczajowo przyjęte w konkretnej branży lub regionie, okolicy, jeśli są za bardzo wystawne, wręcz ekskluzywne czy wytworne, jeśli zapłacimy za nie o wiele więcej, niż powinniśmy byli zapłacić oraz jeśli znacząco poprawiają wizerunek firmy, nie moglibyśmy uznać ich za koszty podatkowe.