Jak dealerzy samochodowi zinterpretowali przepis?

6 marca 2019

Nowe przepisy podatkowe są na tyle niejasne, że Ministerstwo Finansów postanowiło wydać objaśnienia dotyczące rozliczeń wydatków związanych z samochodami. Dokument nadal się nie pojawił, dlatego dealerzy samochodowi opublikowali własne stanowisko.

Ministerstwo Finansów prowadzi konsultacje podatkowe dotyczące objaśnień dla przepisów, które obowiązują od 1 stycznia 2019 r. odnoszących się do samochodów osobowych wykorzystywanych w działalności prowadzonej przez podatników. Resort wskazał w uzasadnieniu do konsultacji, że ich celem jest zebranie opinii dla istotnych zagadnień praktycznych i prawnych, w tym uwzględniających regulacje przejściowe, które pojawić się mogą w trakcie stosowania nowych przepisów dotyczących opodatkowania samochodów osobowych. Przedstawiciele ministerstwa zapewniają, że kieruje nimi chęć objaśnienia przepisów tak, aby były na tyle wyczerpujące, żeby nie było potrzebne wydawanie w ich zakresie interpretacji indywidualnych.

Związek Dealerów Samochodów w imieniu branży dealerskiej (skupia w sobie sprzedawców pojazdów oraz firmy leasingujące i wypożyczalnie aut) przedstawił oficjalne stanowisko w zakresie najważniejszych dla tej branży problemów powstających na gruncie obowiązujących od 1 stycznia przepisów.

Od 2019 r. firm, które oddają samochody w leasing, nie obejmuje już ustawowe ograniczenie w zakresie amortyzacji tych samochodów (do 150 tys. zł). Brak przepisów przejściowych polega na tym, że firmy leasingowe przyjęły do używania przed 1 stycznia 2019, mogą być po tej dacie amortyzowane bez ograniczeń.

ZDS uważa, że w objaśnieniach podatkowych powinno znaleźć się potwierdzenie dotychczasowej praktyki organów podatkowych. Zgodnie z nia limit dla ubezpieczeń (wcześniej 20 tys. euro, obecnie 150 tys. zł) stosuje się wyłącznie do tych kosztów ubezpieczeń, dla których wysokość składki oblicza się w oparciu o wartość samochodu, tzn. AC i GAP.

Co więcej, zdaniem ZDS składki na OC i NNW również nie stanowią „składek na ubezpieczenie samochodu”, ponieważ ubezpieczenia te, mimo tego, że są funkcjonalnie związane z samochodem, nie zabezpieczają samego samochodu przed żadnymi ryzykami (ochroną objęci są pasażerowie i kierowca).

Refakturowanie ubezpieczenia

ZDS zaproponował, żeby w objaśnieniach podatkowych wskazać, że limity dla ubezpieczenia nie dotyczą finansujących w ramach umów leasingu. W tym przypadku finansujący jest tylko pośrednikiem, dla którego ubezpieczenie jest jedynie jedną z części ceny leasingu, nawet jeśli jest odrębnie przenoszone. To korzystający (najemca) jest podmiotem efektywnie ubezpieczonym, który podnosi koszt ubezpieczenia i wyłącznie do niego powinny się stosować ustawowe limity.