Inwestujesz w elektryczne auto? Możesz odliczyć VAT!

6 marca 2019

Przedsiębiorca odliczy 50%VAT z faktur na energię do auta ekologicznego, które jest wykorzystywane zarówno do celów służbowych, jak i prywatnych. Podobnie jest z wydatkiem na stację ładowania pojazdu. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS nr 0112-KDIL1-3.720.2018.2.AP.

Podatnik, który złożył wniosek do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wskazał, że jest spółką komandytową, której komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zwana dalej: „Komplementariuszem”). Komplementariusz jest użytkownikiem samochodu osobowego o napędzie elektrycznym na podstawie umowy leasingu operacyjnego. Obecnie samochodem porusza się Prezes Komplementariusza. Wnioskodawca ma jednak zamiar dokonać odliczenia naliczonego podatku VAT od nabycia samochodu w wysokości 50% zgodnie z przepisami art. 86a ustawy o VAT. Zasięg pojazdu wynosi około 400 km i w związku z brakiem rozwiniętej sieci ładowania, podatnik nabył stację ładowania pojazdów elektrycznych, która została ulokowana na jego terenie. Obecnie stacja ładowania służy jednemu pojazdowi, jednak planowany jest zakup kolejnych aut z silnikiem elektrycznym, przeznaczonych dla pracowników działu handlowego. Stacja, która została zakupiona przez podatnika, korzysta z prądu pobieranego przez niego bez wyodrębnienia osobnego podlicznika dla stacji pojazdów. Rozliczenie za zużycie prądu przez stację ładowania nie jest więc wykazywane jako odrębna pozycja na fakturze od firmy energetycznej. Podatnik otrzymuje od firmy energetycznej jedną fakturę, na której wskazane jest łączne zużycie prądu przez podatnika oraz inne opłaty stałe, bez wskazania bardziej szczegółowych pozycji. Stacja, która została zakupiona przez podatnika, korzysta z prądu pobieranego przez niego bez wyodrębnienia osobnego podlicznika dla stacji pojazdów. Rozliczenie za zużycie prądu przez stację ładowania nie jest więc wykazywane jako odrębna pozycja na fakturze od firmy energetycznej. Podatnik otrzymuje od firmy energetycznej jedną fakturę, na której wskazane jest łączne zużycie prądu przez Wnioskodawcę oraz inne opłaty stałe, bez wskazania bardziej szczegółowych pozycji.

Podatnik wskazał, że planowane jest przez niego odliczanie 50% VAT z faktur za energię elektryczną wykorzystywaną do napędu samochodu osobowego. Jednocześnie zadał pytanie Dyrektorowi Krajowej Administracji Skarbowej „Czy wysokość odliczenia przez Wnioskodawcę podatku od towarów i usług od wydatków na energię elektryczną wykorzystywaną jako napęd elektrycznego samochodu osobowego oraz wydatku na nabycie stacji ładowania podlega limitowi 50% odliczenia podatku VAT na podstawie art. 86a ust. 2 pkt 3 ustawy o VAT?”

Podatnik stoi na stanowisku, że koszty eksploatacji pojazdu samochodowego o napędzie elektrycznym, tj. wydatki na energię elektryczną oraz nabycie stacji ładowania, stanowią wydatki przewidziane w przepisie art. 86a ust. 2 pkt 3 Ustawy o VAT, a tym samym podlegają limitowi odliczenia podatku naliczonego VAT w wysokości 50%.

Organ uznał stanowisko za prawidłowe. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej podkreślił, iż „katalog wydatków związanych z użytkowaniem samochodów określony w tym przepisie (art. 86a ust. 2 pkt 3 ustawy) może obejmować również wydatki dotyczące energii elektrycznej wykorzystywanej jako napęd elektryczny samochodu osobowego oraz wydatku na nabycie stacji ładowania. Regulacja ta zawiera w swej treści otwarty katalog kosztów dotyczących użytkowania samochodów, a przedstawione w ww. przepisie wydatki nie wyczerpują wszystkich kosztów, które powstają w związku z użytkowaniem posiadanych samochodów”. W związku z tym podatnik ma prawo do 50% odliczenia podatku VAT od wydatków na energię elektryczną wykorzystywaną jako napęd elektrycznego samochodu osobowego oraz wydatku na nabycie stacji ładowania.