Kasy fiskalne online

3 lipca 2019

Prezydent podpisał ustawę o kasach fiskalnych online. Przedsiębiorcy, którzy dokonują sprzedaży na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej będą mieli obowiązek, aby stopniowo wycofywać kasy fiskalne tradycyjne na rzecz kas fiskalnych online.

Dla kogo i od kiedy kasy fiskalne online będą obowiązkowe? 

Początkowym założeniem było, że obowiązek stosowania kas fiskalnych online miał dotyczyć wszystkich przedsiębiorców i obowiązywać od stycznia 2018 rok. Jednak Ministerstwo Finansów ostatecznie zmieniło podejście do tego tematu i postanowiło rozłożyć obowiązek stosowania kas fiskalnych online w czasie wyznaczając dość spory okres przejściowy.

Od stycznia 2020 roku kasę fiskalną online będą zobowiązaniu posiadać:

  1. świadczący usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów;
  2. sprzedający benzynę silnikową, olej napędowy, gaz przeznaczony do napędu silników spalinowych.

Od lipca 2020 r. zobowiązane do rejestracji na kasach fiskalnych online będą działalności:

  1. świadczące stale lub sezonowo usługi, związane z wyżywieniem – stacjonarne placówki gastronomiczne oraz usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania;
  2. zajmujące się sprzedażą węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

Styczeń 2021 r. – fryzjerzy, kosmetyczki, lekarze, prawnicy, budowlańcy, fitnessy i siłownie

Do grupy firm z obowiązkową kasą online, trafią również świadczący usługi:

  1. fryzjerskie;
  2. kosmetyczne i kosmetologiczne;
  3. budowlane;
  4. w zakresie opieki medycznej świadczone przez lekarzy i lekarzy dentystów;
  5. prawnicze;
  6. związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

Styczeń 2023 r. – wszyscy dokonujący sprzedaży na rzecz osób prywatnych.

Dnia 31 grudnia 2022 roku kończy się okres przejściowy. Od stycznia 2023 roku wszyscy pozostali przedsiębiorcy, którzy nie zostali wymienieni wśród wcześniejszych grup, będą zobowiązani wymienić kasy.

Wymiana kas na kasy fiskalne online – co zrobić ze starą kasą?

Koszt kas fiskalnych będzie poniekąd refundowany – tak wynika z doniesień Ministerstwa Finansów. Na zakup kas rejestrujących ulga utrzyma się na poziomie 90% wartości netto kasy, jednak nie więcej niż 700 zł.

Kasy fiskalne online – NIP spółki na paragonie

Początkowo nowelizacje przewidywały np. wprowadzenie obowiązku zamieszania NIP na paragonie, gdy nabywcą jest przedsiębiorca. Na chwilę obecną jednak przepisy w zakresie obowiązkowego zamieszczania NIP na paragonie nie zostały uchwalone, więc przedsiębiorcy nadal mogą wystawiać faktury do paragonów, nawet jeżeli na paragonie nie został zamieszczony numer NIP kontrahenta.