Kwiecień 2020: Nowy JPK_VAT i likwidacja deklaracji

14 sierpnia 2019

Jednolity plik kontrolny nie jest obcy przedsiębiorcom. Okazało się, że jest na tyle skutecznym narzędziem kontaktu pomiędzy przedsiębiorcą a skarbówką, że ustawodawca doszedł do wniosku, że deklaracja VAT nie jest już potrzebna.

W 2020 roku formularze zastąpi nowy plik JPK_VAT. W nowej strukturze znajdą się m.in. dane identyfikacyjne podatnika, okres, za który składana jest deklaracja lub jej korekta, a także informacje wskazujące na wysokość podatku. Tak zwana część ewidencyjna będzie odzwierciedlać historię dokonanych transakcji. Znajdziemy tam daty zakupu i sprzedaży i przypisane do nich, odpowiednie stawki podatku. Tutaj także przedsiębiorcy uwzględnią dane partnerów biznesowych i numery faktur.

Nowy plik JPK sprawi, że wysyłanie deklaracji VAT-7 i VAT-7k nie będzie konieczne, tak jak przesłanie załączników do formularzy (VAT-ZZ, VAT-ZD, VAT-ZT). Druki te zostaną zastąpione dodatkowymi polami do uzupełnienia w strukturze nowego pliku JPK_VAT.