Niższy PIT i wyższe koszty podatkowe już w październiku

11 września 2019

Parlament uchwalił nowelizację ustawy o PIT (druk nr 3714). Zgodnie z nią już od października dolna stawka podatku PIT zostanie obniżona z 18% do 17%. Projekt zmian przewiduje też podwyżkę kosztów uzyskania przychodu dla osób, które zatrudnione są na umowę o pracę. Od października do grudnia bieżącego roku koszty uzyskania przychodów wyniosą miesięcznie: 250 zł (gdy pracownik mieszka w tej samej miejscowości, w której znajduje się zakład pracy) i 300 zł (gdy pracownik dojeżdża do innej miejscowości).

Obecnie osoby pracujące na umowie o pracę mają relatywnie wyższy klin podatkowy, niż osoby, które uzyskują dochody z innych źródeł (np. umów zlecenia). Przykładowo, średnie obciążenie na umowie o pracę w grupie dochodu brutto między 25 tys. zł a 50 tys. zł rocznie wynosi ok. 37%, a na umowach cywilnoprawnych jest to 28%.

Nowe rozwiązania to dopełnienie innej zmiany – likwidacji podatku PIT dla młodych do 26. roku życia oraz w końcu obniżenie klinu podatkowego, czyli różnicy między tym, co pracownik dostaje „na rękę”, a kwotą, którą na jego zatrudnienie wydaje firma.

Wyższe koszty uzyskania przychodów pracowników

Ustawa przewiduje również ponad dwukrotny wzrost wysokości zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów (art. 22 ust. 2 ustawy PIT).

Po zmianach, koszty uzyskania przychodów wyniosą:

  • 250 zł miesięczne (jeden etat) – obecnie 111,25 zł,
  • 300 zł miesięczne (jeden etat, dojeżdżający) – obecnie 139,06 zł,
  • 3 000 zł roczne (jeden etat, miejscowi) – obecnie 1 335,00 zł,
  • 3 600 zł roczne (jeden etat, dojeżdżający) obecnie 1 668,72 zł,
  • 4 500 zł roczne (jeden etat) obecnie 2 002,05 zł,
  • 5 400 zł roczne (jeden etat, dojeżdżający) obecnie 2 502,56 zł.

Niższa stawka PIT

Nowelizacja przewiduje także obniżenie stawki PIT z obecnych 18% do 17 %. Stawka na poziomie 32%. pozostanie niezmieniona. W dalszym ciągu będzie miała zastosowanie do dochodów ponad 85 528 zł.

Obniżenie stawki ma dotyczyć ogółu podatników, którzy uzyskują dochody podlegające opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej (w tym emerytów i rencistów, a także przedsiębiorców, którzy w odniesieniu do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie wybrali podatku liniowego czy ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych).