Obowiązek informowania o osiągniętych korzyściach

20 marca 2019

Podatnicy przekazali szefowi Krajowej Administracji Skarbowej ponad 60 informacji MDR-3. Obowiązek ten mają od początku roku.

Ministerstwo Finansów przekazało liczbę dokumentów w odpowiedzi na pytanie DGP. Resort przyznał, że większość MDR-3 (czyli informacji o osiągniętych korzyściach) wpłynęła do szefa KAS w ostatnim tygodniu lutego. W tym momencie trwa ich formalna analiza – informuje MF – jednak z ogólnego przeglądu wynika, że dotyczą m.in. VAT i podatku od czynności cywilnoprawnych.

Korzystający również informuje

Ostatnio jest bardzo głośno o obowiązku raportowania o schematach podatkowych, czyli MDR (z ang. Mandatory Disclosure Rules), natomiast niewiele mówi się o tym, że sam podatnik musi poinformować o korzyściach, jakie osiągnął w związku z wdrożonymi schematami (na formularzu MDR-3). Co więcej, w przypadku VAT i PCC ma na to mało czasu.

– Jeżeli podatnik w lutym korzystał z zaraportowanego (np. przez promotora) schematu podatkowego dotyczącego VAT, kwotę osiągniętych korzyści musi zgłosić do 25 marca (jeżeli rozlicza się miesięcznie) – tłumaczy Dariusz Gałązka, biegły rewident, partner Grant Thornton.

Należy to zrobić na formularzu MDR-3, poprzez wpisanie numeru schematu (NSP). Jeżeli nie został on jeszcze nadany, trzeba wpisać inne dane określone w art. 86f ordynacji.

Więcej czasu na CIT

W przypadku CIT i korzystania ze schematów w 2019 r. taką informację należy złożyć do końca marca 2020 r., wraz z zeznaniem CIT-8. Firmy leasingowe pod koniec ubiegłego roku namawiały do szybkiego zawierania umów w celu zaoszczędzenia na podatkowych preferencjach. Już wtedy było wiadomo, że od 1 stycznia 2019 r. zmienią się przepisy, a co za tym idzie – raty leasingowe będzie można zaliczać do kosztów uzyskania przychodu jedynie z uwzględnieniem limitu 150 tys. zł.

Jeżeli firmy leasingowe przekazały oferty klientom po 1 listopada 2018 r., będą musiały zgłosić takie schematy do 30 czerwca 2019 r., a kwalifikowani korzystający złożyć w przyszłym roku MDR-3.

Korzyści sprzed 2019 r.

Zgłoszenie nie dotyczy tylko nowych schematów, lecz także zaistniałych w ubiegłym roku – po 1 listopada 2018 r. (w przypadku schematu krajowego) lub po 25 czerwca 2018 r. (w przypadku schematu transgranicznego).

Jednak co w sytuacji, jeśli w ubiegłym roku podatnik skorzystał ze schematu, który podlega retrospektywnemu raportowaniu i w dalszym ciągu z niego korzysta?

– Do chwili zgłoszenia schematu przez promotora lub w określonych sytuacjach przez siebie (np. gdy promotor nie poinformował go o NSP lub gdy korzystający nie zwolnił promotora z tajemnicy zawodowej), nie musi składać MDR-3, nawet jeżeli w danym okresie rozliczeniowym korzysta ze schematu – mówi Dariusz Gałązka.

Wyjaśnia, że mimo iż nie wynika to wprost z przepisów ordynacji, to wskazuje na to ich interpretacja. Aby doszło do obowiązku składania MDR-3, najpierw musi wystąpić obowiązek zgłoszenia schematu podatkowego, co wynika z konstrukcji przepisów. – Potwierdza to w objaśnieniach minister finansów.

Raportowanie schematów

Kogo dotyczy obowiązek zgłoszenia? Przede wszystkim promotora. Może nim być doradca podatkowy, adwokat, radca prawny i każdy, kto proponuje rozwiązania pozwalające uzyskać korzyść podatkową.

Po przekazaniu informacji szef KAS ma obowiązek nadać schematowi podatkowemu numer. Jeżeli schemat zgłaszał promotor, musi on przekazać nadany NSP wszystkim klientom spełniającym kryterium kwalifikowanego korzystającego (a przy MDR transgranicznych każdemu klientowi).

Kary

Za niezgłoszenie schematów i nieprzekazywanie MDR-3 grożą wysokie kary: co do zasady, grzywna do 720 stawek dziennych. W 2019 r. może być to od 750 zł do nawet 21,6 mln zł.

O czym należy pamiętać?

Informację MDR-3 składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Zawiera ona klauzulę: ”Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia„. Oznacza to, iż w przypadku złożenia fałszywego oświadczenia osobie składającej grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.