Ostatnie rozszerzenie Specjalnych Stref Ekonomicznych

26 lutego 2017

Ostatnie rozszerzenie Specjalnych Stref Ekonomicznych

Specjalne Strefy Ekonomiczne istnieją w Polsce od 1994 roku. Od tego czasu nieustannie powiększały swój obszar zajmując ważne miejsce na gospodarczej mapie Polski.

Po 2017 roku dalszy rozwój terytorialny Stref Ekonomicznych nie będzie już możliwy.

W 2015 roku polski rząd wynegocjował z Komisją Europejską definitywny obszar, jaki będą mogły zajmować Specjalne Strefy Ekonomiczne[i]. Na mocy tych ustaleń powiększono łączny docelowy obszar Specjalnych Stref Ekonomicznych z 20 tys. do 25 tys. hektarów.

Do dnia dzisiejszego łączny areał, jakim objęte zostały Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE) to ponad 21 tys. ha, co oznacza, że tereny Stref Ekonomicznych mogą być rozszerzone jedynie o 3 537,3935 ha w skali kraju.

Statusem SSE, co do zasady, mogą być objęte tzw. grunty publiczne. Jednakże Strefą można obejmować także grunty stanowiące własność lub użytkowanie wieczyste podmiotów prywatnych, (tzw. grunty prywatne) pod warunkiem spełnienia kryteriów określonych przepisami prawa.

Biorąc pod uwagę wskazane okoliczności oraz świadomość gwałtownego wzrostu liczby wniosków dotyczących rozszerzenia granic Stref Ekonomicznych w ostatnich latach, w opinii konsultantów DB77 rok 2017 stwarza najprawdopodobniej ostatnią okazję do powiększenia obszarów istniejących już Specjalnych Stref Ekonomicznych.  Jest to jednocześnie ostatnia szansa do objęcia obszarem Stref gruntów prywatnych.

Konsultanci DB77 są autorami wielu wniosków kierowanych do Ministerstwa Rozwoju dotyczących rozszerzenia granic Stref Ekonomicznych, prowadzili oni także rokowania w zakresie udzielenia Pozwoleń na Działalność Strefową. Jeżeli więc planują Państwo w najbliższych latach rozpoczęcie przedsięwzięcia inwestycyjnego lub znaczący wzrost zatrudnienia zapraszamy do wspólnej analizy możliwości realizacji Państwa planów w ramach poszerzonych granic Specjalnych Stref Ekonomicznych.

Wnioski o przyznanie pomocy publicznej należy składać już w pierwszym kwartale 2017 roku.

Po więcej informacji na ten temat zapraszamy do kontaktu z naszymi Konsultantami.

[i] Ustalenia te znalazły odzwierciedlenie w ustawie o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008–2015 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 143).