Parking dla pracowników nie zawsze jest opodatkowany

17 stycznia 2017

W wielu interpretacjach organów podatkowych i orzeczeniach sądów administracyjnych można spotkać się z tezą, iż każde świadczenie, które pracownik otrzymuje nieodpłatnie od swojego pracodawcy, jest opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych i od takiego nieodpłatnego świadczenia płatnik (pracodawca) powinien pobrać zaliczkę na podatek dochodowy. Podobne stanowisko zaprezentował organ podatkowy na tle nieodpłatnych świadczeń udostępnianych pracownikom, wskazując, że jeśli pracodawca wykupuje miejsca parkingowe swoim pracownikom w hali podziemnej i zobowiązuje pracowników do korzystania z tych miejsc wyłącznie w godzinach pracy, w celu poprawy jej organizacji, to takie świadczenie i tak jest opodatkowane dla pracownika podatkiem dochodowym (patrz ITPB2/415-1055/11/RS).

Jednak nie każde udostępnienie pracownikom miejsc parkingowych związane jest z koniecznością ich opodatkowania. W praktyce zdarzają się bowiem sytuacje, gdy nie występuje nieodpłatne świadczenie, w sensie podatkowym, a pracownik ma prawo do korzystania z miejsca parkingowego, np. gdy pracodawca udostępnia wszystkim (tj. pracownikom, kontrahentom) możliwość nieodpłatnego zaparkowania samochodu na swoim terenie. W kontekście podatkowym nie ma znaczenia, czy parking przed siedzibą podmiotu jest jego własnością, czy jest on wynajmowany. Fakt, że każdy pracownik może korzystać z danego parkingu (o ile są miejsca) oraz że pracodawca zalicza wydatki związane z wynajmem parkingu do kosztów uzyskania przychodów, nie przyczynia się do tego, że pracownik otrzymuje nieodpłatne świadczenie, które należy opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, zarówno organów podatkowych, jak i sądów administracyjnych, jeżeli dane świadczenie ma charakter ogólnodostępny (np. darmowe programy komputerowe – interpretacja Ministra Finansów – PB3/GM-8213-12/06/144), nie jest ono opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Udostępnienie pracownikom parkingu firmowego nie stanowi dla nich przychodu do opodatkowania nawet w sytuacji, gdy ze względów organizacyjnych konkretne miejsca zostaną przyporządkowane niektórym pracownikom. Jednak w przypadku gdy pracodawca dysponuje ograniczoną liczbą miejsc i w sposób formalny udostępni je wybranym pracownikom, wówczas pracownik niewątpliwie uzyskuje przychód z nieodpłatnego świadczenia, który powinien być opodatkowany. Dla kwestii opodatkowania darmowego parkingu dla pracowników nie ma znaczenia także fakt, że dotychczasowy parking jest remontowany i na czas remontu pracodawca dofinansowuje częściowo parking płatny konkretnym pracownikom. Mimo iż udostępnienie miejsca parkingowego na dotychczasowym parkingu, który jest remontowany, nie było opodatkowane (gdyż był on ogólnodostępny dla pracowników i kontrahentów), to dofinansowanie do parkingu zastępczego konkretnym pracownikom jest już opodatkowane (por. interpretacja indywidualna Ministra Finansów – Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, sygn. ILPB1/415- 133/11-4/AP), gdyż zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nieodpłatne świadczenia dla pracowników są opodatkowane i stosownie do art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych płatnik – pracodawca – powinien pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.

W związku z powyższym należy analizować nieodpłatne świadczenia związane z udostępnieniem miejsca parkingowego pod kątem ich ogólnej dostępności dla pracowników i kontrahentów podmiotu gospodarczego.

Paweł Celiński
radca prawny, doradca podatkowy
Artykuł opublikowany w miesięczniku „Benefit”