Pierwsze dane o schematach

6 marca 2019

Do końca lutego do Szefa KAS wpłynęło 331 informacji oraz ponad 140 pozostałych zawiadomień składanych w ramach nowych obowiązków. Poinformował o tym Dominik Kaczmarski, Dyrektor departamentu systemu podatkowego w Ministerstwie Finansów.

28 lutego minął pierwszy termin na zawiadomienie szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) o schematach podatkowych wdrażanych po 31 grudnia 2018 r. Zasadniczo, zgodnie z Ordynacją Podatkową, jest na to mniej czasu, bo tylko 30 dni, licząc od pierwszej czynności związanej ze stosowaniem MDR (z ang. Mandatory Disclosure Rules).

Minister Finansów przesunął jednak ten termin do końca lutego br., bo zdawał sobie sprawę z tego, że obowiązek jest całkiem nowy, wszedł w życie z początkiem roku i budzi wiele pytań.

O prolongacie Minister Finansów poinformował w urzędowych objaśnieniach wydanych 31 stycznia 2019 r. Zapewnił, że „ewentualne opóźnienia dotyczące realizacji obowiązków informacyjnych na gruncie przepisów MDR nie będą rodziły negatywnych konsekwencji dla podmiotów zobowiązanych, pod warunkiem że obowiązki te zostaną prawidłowo wykonane do 28 lutego 2019 r.”

Minister Finansów dodał, że jeżeli ktoś jeszcze bardziej się spóźni, ale prawidłowo wykona obowiązki informacyjne w okresie od 1 marca 2019 r. do 30 kwietnia 2019 r., to opóźnienia te będą traktowane jak przypadki mniejszej wagi.

Niepoinformowanie o schemacie podatkowym jest zagrożone grzywną do 720 stawek dziennych. W 2019 r. stawka dzienna waha się w granicach od 75 zł do 30 tys. zł, więc kara może wynieść od 750 zł do nawet 21,6 mln zł. W wypadku mniejszej wagi sprawcy grozi jednak grzywna za wykroczenie, a nie za przestępstwo skarbowe.

Obowiązek raportowania schematów podatkowych spoczywa w pierwszej kolejności na promotorach, czyli np. doradcach podatkowych, adwokatach, radcach prawnych. Firma, która korzysta ze schematu, musi poinformować o nim szefa KAS tylko wtedy, gdy nie zrobił tego promotor, bo nie został zwolniony z tajemnicy zawodowej.

Przepisy wymagają też posiadania procedury wewnętrznej przeciwdziałającej niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych.