Podatek od małżonków, którzy złożyli wspólny PIT

17 lipca 2019

Do osób, które rozliczyły się wspólnie z małżonkiem, urzędy skarbowe wysyłają wezwania do zapłaty podatku dochodowego. Dlaczego? Ponieważ system e-PIT każdego z nich rozliczył osobno, a urzędnicy jeszcze nie wprowadzili do bazy zeznań rocznych złożonych w wersji papierowej. Eksperci ostrzegają, aby nie pozostawiać wezwań bez wyjaśnień – fiskus może rozpocząć egzekucję.

Okazuje się, że  usługa e-PIT, która została w tym roku wprowadzona po raz pierwszy i miała ułatwić składanie zeznać podatkowych, ma szereg niedociągnięć.

Jeżeli podatnik złożył zeznanie podatkowe, które przygotował własnoręcznie, to powinno ono mieć pierwszeństwo przed zeznaniem złożonym automatycznie w systemie e-PIT. Dotyczy to głównie tych sytuacji, w których przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt zeznania, nie uwzględniał wszystkich źródeł dochodu podatnika, np. dochodów pochodzących z zagranicznych źródeł. Obecnie obserwujemy sytuacje, w których urzędy skarbowe wysyłają do podatników wezwania do zapłaty podatku, który został wyliczony w oparciu o przygotowane przez MF zeznanie podatkowe, podczas gdy podatnik niezależnie złożył zeznanie podatkowe, skutkujące inną wysokością zobowiązania podatkowego.

Deklaracje papierowe z pierwszeństwem

Zdaniem eksperta, wynika to z faktu, że urzędy jeszcze nie odnotowały w systemie wpływu zeznań podatkowych, które podatnicy złożyli własnoręcznie  w wersji papierowej. Nie przewidziano tego, że mogą zbiec się deklaracje papierowe, które podatnicy wysyłają pocztą albo składają w urzędzie z tymi automatycznie przygotowanymi w e-PIT, dlatego też pojawiły się wezwania do zapłaty podatku za 2018 r. według rozliczenia przygotowanego automatycznie.

Koniec końców konieczne jest niestety składanie dodatkowych wyjaśnień do urzędów skarbowych. W przeciwnym wypadku, urząd skarbowy może rozpocząć dochodzenie należności wynikającej z zeznania przygotowanego w systemie e-PIT na drodze egzekucji administracyjnej.

Odpowiedź na wezwanie

Odpowiadając na wezwanie podatnicy mogą:

  1. napisać pismo z wyjaśnieniami i wysłać je lub złożyć bezpośrednio w urzędzie skarbowym, lub
  2. osobiście wyjaśnić sytuację w urzędzie, przedstawiając kopię złożonego zeznania rocznego z pieczątką potwierdzającą wpływ do urzędu skarbowego ‒ jeśli PIT był składany osobiście w urzędzie, a w przypadku wysłania pocztą ‒ potwierdzenia nadania.

Problem z nierezydentami

Problemy podatników jeszcze się nie kończą… Kolejnym jest automatyczne przygotowywanie zeznań podatkowych w oparciu o informację PIT-8C dla osób o ograniczonym obowiązku podatkowym w Polsce czyli tzw. nierezydentów podatkowych. Co do zasady, zgodnie z postanowieniami funkcjonujących umów o unikaniu podwójnego opodatkowania podpisanych między Polską a innymi krajami, dochody z zysków kapitałowych podlegają opodatkowaniu wyłącznie w kraju rezydencji podatkowej.

Tymczasem system elektroniczny przygotował dla takich osób formularze PIT-38 z zadeklarowanym dochodem z kapitałów pieniężnych. W tych wypadkach urzędy skarbowe również wzywają do zapłaty należności wynikających z przygotowanych automatycznie zeznań podatkowych.