Prezent dla kontrahenta według organów podatkowych to reprezentacja

2 marca 2020

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał w opublikowanej niedawno interpretacji indywidualnej (nr 0111-KDIB1-2.4010.489.2019.1.MZA), iż wydatki na bilety lub vouchery na wydarzenia kulturalne wydawane klientom i partnerom biznesowym, nie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Stanowią one bowiem koszty reprezentacji, czyli budowanie pozytywnego wizerunku prowadzonej działalności gospodarczej.

Interpretacja dotyczy spółki, która prowadzi działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług marketingowych. Spółka ta jednocześnie promuje kulturę oraz wydarzenia kulturalne. W ramach upowszechniania kultury zaprasza również swoich klientów i partnerów biznesowych na różne wydarzenia (w teatrze, kinie czy też do zakupu książek), oferując im zaproszenia na wydarzenia kulturalne czy też vouchery. Wydanie biletów lub voucherów nie jest uregulowane w żadnym akcie wewnętrznym spółki, a bilety i vouchery nie są oznaczone logo Spółki. Spółka chce w ten sposób wyróżnić się spośród innych firm świadczących podobne usługi na rynku.

Spółka zapytała organ podatkowy czy może zaliczyć wydatki poniesione na zakup biletów i voucherów do kosztów uzyskania przychodów.

Spółka oceniła, że ma ona prawo zaliczyć wydatki na zakup biletów i voucherów do kosztów uzyskania przychodów, argumentując, iż są one celowe z punktu widzenia prowadzonej działalności gospodarczej, nakierowane na uzyskanie, zachowanie lub zabezpieczenie przychodów, jak również nie stanowią wydatków o charakterze reprezentacyjnym.

Spółka podkreśliła, iż przekazanie obecnym i potencjalnym klientom voucherów lub biletów będzie miało wpływ na zacieśnienie współpracy, a także przyczyni się do wzmocnienia więzi między spółką a klientem. Jednocześnie podejmowane działania mają na celu budowanie pozytywnych i trwałych relacji i wspieranie kultury poprzez ukazanie spółki jako społecznie odpowiedzialnego partnera biznesowego. W związku z tym podejmowane działania nie są nakierowane na wykreowanie wizerunku.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał stanowisko podatnika za nieprawidłowe, wskazując, że ponoszone przez Spółkę wydatki na zakup biletów lub voucherów stanowią koszty, które w ostatecznym rozrachunku doprowadzą do budowania pozytywnego wizerunku spółki. Wobec tego organ podatkowy uznał, że poniesione koszty mają charakter reprezentacyjny, a zatem należy wyłączyć je z kosztów uzyskania przychodów.

W naszej ocenie stanowisko organu budzi istotne wątpliwości, ponieważ wydanie biletów lub voucherów ma na celu kreowanie dobrych relacji z obecnymi i przyszłymi klientami, a nie przede wszystkim kreowania pozytywnego wizerunku spółki, nacechowanego wystawnością.

Jeśli w Państwa przedsiębiorstwie wystąpiło podobne zagadnienie, zachęcamy do kontaktu celem udzielenia szczegółowych informacji.