Rozszerzenie Tarczy Antykryzysowej

8 kwietnia 2020
W dniu wczorajszym (7 kwietnia) do Sejmu przekazano projekt ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Jak zapowiedziała na konferencji prasowej minister rozwoju Jadwiga Emilewicz ustawa ma wejść w życie jeszcze przed Świętami Wielkanocnymi. Najważniejsze założenia projektu to:

.

1) Zwolnienie ze składek ZUS – projekt zakłada rozszerzenie kręgu przedsiębiorców, którzy będą zwolnieni z opłacania składek ZUS przez 3 miesiące o płatników zgłaszających do ubezpieczenia do 49 osób z zastrzeżeniem, że płatnicy zatrudniający od 10 do 49 osób podlegających ubezpieczeniom społecznym zostaliby zwolnieni z opłacania składek w wysokości 50% łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc.

.

2) Świadczenie postojowe – projekt zakłada zamiast jednokrotnego wsparcia dla przedsiębiorców i osób wykonujących umowy cywilnoprawne – w postaci świadczenia postojowego – wprowadzić możliwość ponownego przyznania tego świadczenia, nie więcej niż trzykrotnie. Ponowne przyznanie świadczenia postojowego będzie mogło nastąpić nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty po raz pierwszy tego świadczenia, pod warunkiem wykazania w oświadczeniu, że sytuacja materialna nie uległa poprawie.

.

3) Pożyczka – projekt zakłada rozszerzenie kręgu mikroprzedsiębiorców, którzy będą uprawnieni do skorzystania z pożyczki, o podmioty, które nie zatrudniają pracowników. Aby skorzystać z umorzenia pożyczki, mikroprzedsiębiorca będzie musiał prowadzić działalność przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

.

4) Agencja Rozwoju Przemysłu oferować będzie przedsiębiorcom różne instrumenty wspierające ich bieżącą płynność finansową, kapitał zostanie skierowany w pierwszej do sektora transportowego zapewniając utrzymanie finansowania leasingowania floty transportowej. Pomoc polegać będzie również na udzielaniu pożyczek płynnościowych umożliwiających wsparcie bieżącego funkcjonowania przedsiębiorcy z 15 miesięczną karencją w spłacie.