Spółki komandytowe od przyszłego roku podatnikami CIT

30 października 2020
W tym tygodniu Sejm przyjął ustawę wprowadzającą opodatkowanie CIT dla spółek komandytowych.
Oznacza to, że już od dnia 1 stycznia 2021 r. spółki komandytowe staną się podatnikami CIT.
Ustawa przewiduje jednak, iż spółka komandytowa może zdecydować, że nowe przepisy będą stosowane do tej spółki oraz przychodów i kosztów związanych z uczestnictwem w tej spółce dopiero od dnia 1 maja 2021 r.
Ustawa trafi jeszcze do Senatu, jednak prawdopodobnie do końca listopada w niezmienionym kształcie zostanie przedłożona Prezydentowi do podpisu i nastąpi jej ogłoszenie w Dzienniku Ustaw.
Przebieg procesu legislacyjnego można prześledzić klikając w link poniżej: