Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w przeprowadzeniu centralizacji VAT

13 marca 2017

Od 1 stycznia 2017r. przeprowadzenie centralizacji VAT stało się obowiązkiem każdej jednostki samorządu terytorialnego.  Centralizacja dotyczy przede wszystkim rozliczeń VAT i oznacza podjęcie rozliczania tego podatku przez Jednostkę Samorządu Terytorialnego (zwaną dalej: „JST”)  wraz z urzędem ją obsługującym oraz utworzonymi przez JST samorządowymi jednostkami budżetowymi i samorządowymi zakładami budżetowymi.

Proces tworzenia scentralizowanego systemu rozliczeń podatku VAT jest skomplikowany i problematyczny, szczególnie w gminach, które utworzyły większą ilość samorządowych jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych, oraz których wartość sprzedaży w poprzednim roku podatkowym przekroczyła łącznie 200.000 zł.

Innymi słowy, JST od 1 stycznia 2017r. mają obowiązek rozliczanie wszystkich transakcji , które były realizowane w ramach jednostek organizacyjnych. Korzyści jakie płyną z prawidłowo wykonanej dokumentacji są ogromne, poczynając od rzetelności wykonania, a kończąc na ochronie przed karnoskarbowym sankcjami.

Warto pamiętać, że prawidłowo wykonana dokumentacja może również prowadzić do oszczędności. Możliwość korekty VAT za wcześniejszy okres pozwala na uzyskanie dodatkowych środków na realizację zadań publicznych przez JST. Polega to na tzw. uprzedniej centralizacji VAT, z dniem 1 stycznia 2017 roku JST wchodzą w prawa i obowiązki swojej jednostki organizacyjnej, która do tej pory była sama podatnikiem VAT. W takim wypadku może się okazać, że to, co kiedyś nie było podstawą do odliczenia, teraz już jest. Niesie to za sobą wprowadzenie dochodów do budżetu.

W związku z powyższym DB 77 Tax & Legal może zaoferować wszystkie potrzebne usługi w ramach centralizacji podatku VAT w JST. Więcej w zakładce: oferty.