Wykonywanie zadań własnych bez podatku

31 lipca 2019

Spółka ze 100-proc. udziałem województwa, która wykonuje na podstawie powierzenia czynności związane z zadaniami własnymi województwa, do wykonania których została powołana, nie jest podatnikiem VAT – uznał NSA  (sygn. akt I FSK 587/17). Sąd uznał, że spółka realizując tylko zadania własne jednostki, będzie działać jako organ władzy publicznej, a co za tym idzie – nie można uznać jej za podatnika VAT.

Spółka ze 100-proc. udziałem województwa, która została powołana, by tworzyć warunki mające sprzyjać rozwojowi oraz pobudzać aktywność gospodarczą regionu, nie jest podatnikiem VAT.

Skarga kasacyjna spółki powołanej przez województwo, którą fiskus uznał za podatnika VAT została uwzględniona przez NSA.

We wniosku o interpretację spółka wyjaśniła, że jej 100 -proc. udziałowcem jest województwo, a ona została powołana do wykonywania jego zadań. Zapytała m.in., czy wykonywanie zadań własnych województwa może być uznane za odpłatne świadczenie usług. W konsekwencji czy ona może być uznana za podatnika VAT.

Spółka uważała, że czynności interwencji publicznej, nie będą stanowiły świadczenia usług w rozumieniu ustawy o VAT, dlatego otrzymywana od województwa rekompensata nie może być uznana za wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług.

Innego zdania był fiskus, który uznał, że to, co opisała spółka, nosi znamiona odpłatnego świadczenia usług (podlegającego opodatkowaniu VAT). Urzędnicy zauważyli, że mimo iż spółka wykonuje na podstawie powierzenia czynności związane z zadaniami własnymi województwa, do wykonania których została powołana (wspieranie aktywności mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz wspomagania rozwoju obszarów wiejskich), to czynności te wykonuje na rzecz województwa jako odrębny podmiot. Fiskus uznał, że spółka jest podatnikiem VAT, ponieważ można uznać, że usługi są prowadzone w ramach władztwa publicznego.

To niekorzystne dla firmy stanowisko potwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.

Dopiero NSA przyznał rację spółce. Zauważył, że w spornej sprawie spółka chce podpisać umowę na wykonywanie zadań własnych województwa, które jest jej jedynym udziałowcem. Według NSA skoro spółka będzie realizować tylko zadania własne jednostki, to będzie działać jako organ władzy publicznej. Nie można jej uznać za podatnika z uwagi na art. 15 ust. 6 ustawy o VAT.

Sąd nie dopatrzył się też w sprawie zakłócenia konkurencji. Jak wyjaśniał sędzia sprawozdawca Dominik Mączyński: „spółka nie bierze udziału w grze wolnorynkowej. Będzie wykonywać tylko zadania własne województwa, których nie może realizować nikt inny.”

Wyrok jest prawomocny.

Sygnatura akt: I FSK 587/17