Zalety i wady Polskiej Fundacji Rodzinnej

6 kwietnia 2023

Fundacja rodzinna to jedna z form działalności gospodarczej, która cieszy się coraz większą popularnością w Polsce. Poniżej omówimy zarówno zalety, jak i wady tego rozwiązania.

ZALETY POLSKIEJ FUNDACJI RODZINNEJ:

Ochrona majątku rodzin

Jedną z największych zalet fundacji rodzinnej jest ochrona majątku rodzin. Fundacja jest osobnym podmiotem prawnym, co oznacza, że jej majątek jest oddzielny od majątku założycieli. To daje pewność, że w przypadku niewypłacalności jednej z firm, jej długi nie wpłyną na majątek fundacji i tym samym nie zagrożą majątkowi rodziny.

Oszczędność podatkowa

Fundacja rodzinna to również korzystne rozwiązanie podatkowe. Dzięki niej, założyciele mogą zwiększyć skuteczność swojej strategii podatkowej, szczególnie jeśli chodzi o dziedziczenie. Nowe przepisy, zawierają co do zasady korzystne z perspektywy podatkowej postanowienia. Biorąc pod uwagę rodzaj prowadzonej przez dany podmiot działalności i oczekiwane perspektywy sukcesyjne, fundacja rodzinna może okazać się przydatnym i korzystnym instrumentem przy optymalizacji podatkowej firm rodzinnych. Największą zaletą podatkową założenia fundacji rodzinnej jest to, że będzie zapewniać korzyści podobne do estońskiego CIT. Fundacja jest zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych, a podatek pojawia się dopiero w momencie wypłaty środków. Dodatkowo, zakładając, że beneficjentami są osoby najbliższe dla fundatora, dochód fundacji będzie opodatkowany tylko raz – 15% podatkiem płaconym na poziomie fundacji. Dodatkową korzyścią jest to, że aktywa przeniesione na rzecz fundacji i przekazane następnie beneficjentom nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

Kontrola nad spadkiem

Inną korzyścią fundacji rodzinnej jest możliwość kontroli nad spadkiem. Założyciele mogą w ten sposób zapewnić kontynuację prowadzenia rodzinnego biznesu przez kolejne pokolenia. Fundacja rodzinna gwarantuje, że przedsiębiorstwo pozostanie w rodzinie, a jej sukces nie zależy od decyzji jednej osoby.

WADY POLSKIEJ FUNDACJI RODZINNEJ:

Ograniczenia ustawowe

Wadą fundacji rodzinnej jest to, że nie będzie instrumentem do swobodnego prowadzenia działalności gospodarczej. Ma ona ograniczony zakres działalności, wyjątkowo może nabywać nieruchomości i na przykład wynajmować czy posiadać udziały i akcje w innych podmiotach i otrzymywać dywidendy. Nie może prowadzić działalności operacyjnej. Prowadzenie przez fundację rodzinną działalności gospodarczej poza zakresem określonym przez ustawodawcę będzie dotkliwie opodatkowane.

Koszty założenia

Jedną z głównych wad fundacji rodzinnej są stosunkowo wysokie koszty związane z jej stworzeniem. W zależności od wielkości fundacji i zakresu działań, które będzie realizowała uwzględnić powinniśmy:

  • koszty urzędowe i administracyjne, takie jak opłata notarialna, rejestracja w KRS, opłaty za doradcę podatkowego itp.,
  • wysokość udzielonych dotacji i środków przeznaczonych na działalność fundacji,
  • koszty wynajmu biura, zakup sprzętu i materiałów biurowych,
  • koszty szkolenia i prowadzenia działań związanych z promocją fundacji.

Według szacunków, minimalne koszty założenia fundacji rodzinnej wynoszą około 10 000 zł, ale mogą one wzrosnąć nawet do kilkudziesięciu tysięcy złotych, w zależności od potrzeb i planów fundacji.

Trudności z przekazywaniem własności

Inną wadą fundacji rodzinnej jest trudność z przekazywaniem własności. Fundacja może przetrwać przez dziesięciolecia, co oznacza, że trzeba pamiętać o właściwej organizacji przekazywania własności i zarządzania nią. To może być skomplikowane i kosztowne, szczególnie jeśli dotyczy wielu sukcesywnych pokoleń.

Fundacja rodzinna to nowa forma działalności gospodarczej, która oferuje wiele korzyści, ale również wiąże się z pewnymi wadami. Zanim decydujemy się na założenie fundacji rodzinnej, warto dokładnie przeanalizować jej zalety i wady. W tym procesie może Państwa wesprzeć zespół DB 77 Tax & Legal.