Zmiany w przepisach prawa podatkowego od 2024 r.

5 stycznia 2024

Rok 2024 przyniesie nam kilka bardzo istotnych zmian w przepisach prawa podatkowego. Poniżej lista najważniejszych regulacji, które wejdą w życie:

1. Podatek od towarów i usług

a) Utrzymana zostaje zerowa stawka VAT na żywność (na podstawowe produkty, takie jak owoce, warzywa, mięso, nabiał, produkty ze zbóż) co najmniej do 31 marca 2024 r. (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2023 r. w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług, Dz. U. z 2023 r. poz. 2670).

b) Wnioski o wydanie WIS można składać wyłącznie przez ePUAP.

2. Podatek dochodowy od osób fizycznych

a) Podatnicy mogą zaliczać do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej dotacje, subwencje, dopłaty, inne nieodpłatne świadczenia lub kwoty otrzymane od agencji wykonawczych (tj. mogą zrezygnować ze zwolnienia z opodatkowania tego typu świadczeń), jeżeli do upływu terminu złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym je otrzymali, złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego odpowiednie oświadczenie. To z kolei oznaczać będzie możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych z tytułu zużycia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z ww. przychodów.

b) Maksymalna wartość składek członkowskich, zapłaconych na rzecz związków zawodowych, którą można odliczyć od dochodów wzrosła z 500 zł do 840 zł.

c) Maksymalna kwota odliczenia od dochodu zapłaconej w 2024 roku składki zdrowotnej dla podatników rozliczających się na zasadach podatku liniowego wzrosła do 11 600 zł.

3. Podatek dochodowy od osób prawnych

Zaczynają obowiązywać przepisy o tzw. podatku minimalnym (w tym zakresie przeprowadzimy dla Państwa bezpłatny webinar 26 stycznia 2024 r. – jeżeli ktoś z Państwa nie otrzymał w tym zakresie informacji – prosimy o kontakt).

4. Podatek od czynności cywilnoprawnych

Dodatkowy podatek od zakupu mieszkań – osoby kupujące szóste i każde kolejne mieszkanie w tej samej inwestycji deweloperskiej (na jednej działce, w jednym budynku itp.) zapłacą nie tylko VAT, ale również 6-procentowy podatek od czynności cywilnoprawnych (art. 7a ustawy o PCC).

5. Podatek od nieruchomości

Wzrastają maksymalne stawki w podatku od nieruchomości, w szczególności:

Od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 1,34 zł od 1 m2 powierzchni,

Od budynków lub ich części mieszkalnych – 1,15 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

Od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 33,10 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

Przypominamy również, że od 1 lipca 2024 r. podatnicy VAT czynni zostaną zobowiązani do wystawiania faktur przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur. Z kolei na podatnikach VAT zwolnionych ten obowiązek będzie ciążył dopiero od 1 stycznia 2025 r.