b+r


Ulga podatkowa na działalność badawczo – rozwojową (B+R)

9 listopada 2017 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw. Ma ona na celu poprawę otoczenia prawnego działalności innowacyjnej, która zmienia przepisy o PIT i o CIT dotyczące ulgi B+R (art. 26e-26g ustawy PIT i art. 18d-18e ustawy CIT). Ulga na działalność badawczo-rozwojową to w polskiej rzeczywistości stosunkowo nowa forma wsparcia, […]