9 listopada 2017 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw. Ma ona na celu poprawę otoczenia prawnego działalności innowacyjnej, która zmienia przepisy o PIT i o CIT dotyczące ulgi B+R (art. 26e-26g ustawy PIT i art. 18d-18e ustawy CIT).

Ulga na działalność badawczo-rozwojową to w polskiej rzeczywistości stosunkowo nowa forma wsparcia, która coraz bardziej zyskuje na popularności. Co więcej, ustawodawca postanowił wprowadzić kolejne korzystne dla podatników zmiany w zasadach rozliczania ulgi. Zmiany obowiązują od 1 stycznia 2018 r. Rozszerzają zakres stosowania ulgi i doprecyzowują funkcjonujące w obrocie prawnym przepisy.

Spełnienie wymogów kluczem do sukcesu
Ulga na działalność badawczo – rozwojową pozwala pomniejszyć podstawę opodatkowania, jednak istnieje kilka warunków, które trzeba spełnić. Po pierwsze – poniesione wydatki musiały być uprzednio zaliczone do kosztów uzyskania przychodu i dodatkowo przeznaczone na określone cele. Po drugie – działania B+R muszą być twórcze. Ważne jest również, aby były podejmowane systematycznie w celu zwiększenia zasobów wiedzy i wykorzystania ich do tworzenia nowych zastosowań.

„Nowe zastosowania”
Czy oznacza to, że zakazane jest korzystanie z istniejących już rozwiązań czy wynalazków? Odpowiedź można sprowadzić do jednego słowa: nie. Istotny jest cel samych badań oraz powstanie czegoś nowego, co zwiększa ogólnie dostępne zasoby wiedzy na świecie. W tej sytuacji możemy posłużyć się przykładem opracowania od nowa zastosowania żarówki. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby opracować projekt badawczy na ten temat. Jednak… Jeżeli wyniki takiego projektu nie wniosą nic nowego do zasobów wiedzy, projekt ten nie będzie mógł zostać zakwalifikowany.


DB77 Tax & Legal doradcą z zakresu ulgi B+R
Nasza spółka – DB77 Tax & Legal – świadczy usługi doradcze w zakresie uzyskania ulgi podatkowej na badania i rozwój przez Państwa przedsiębiorstwo, potocznie nazywanej ulgą B+R. Zajmujemy się identyfikacją działań B+R, mapowaniem kosztów, rekomendujemy zmiany i wspieramy we wdrożeniach na bieżąco. Ponadto jednym z elementów oferowanych przez nas usług jest tworzenie centrów biznesowo – rozwojowych. Przedsiębiorca niebędący instytutem badawczym, prowadzący badania lub prace rozwojowe, może uzyskać status centrum badawczo – rozwojowego.

Dlaczego DB77?
Koncentrujemy się na zrozumieniu biznesowych potrzeb Klienta. Nasz zespół posiada unikalne doświadczenie, a jego członkowie pracowali w instytucjach rządowych, organach podatkowych i dużych przedsiębiorstwach. Nasze rozległe doświadczenie w branży przemysłowej pozwala na pełne zrozumienie problemów komercyjnych Klientów, a także ich prawnych potrzeb. Traktujemy każdego Klienta indywidualnie i skupiamy się na zrozumieniu ich potrzeb oraz zapewniamy, że jesteśmy innowacyjni i elastyczni.