Dla dochodu z praw własności intelektualnej, wprowadzona zostanie nowa, preferencyjna stawka w wysokości 5 %. Takie rozwiązanie ma m.in. na celu zachęcenie podatników do prowadzenia tzw. prac badawczo-rozwojowych. Ponadto, od kilku lat obok IP Box funkcjonuje coraz to bardziej doceniana przez podatników ulga B+R, która ze względu na nierozłączność działalności badawczo-rozwojowej z IP Box, może wiązać się z niezwykle istotnymi korzyściami dla polskich przedsiębiorców.

Jakie uprawnienia?

Za kwalifikowane prawa własności intelektualnej, uznane mają zostać m.in.: dodatkowe prawo ochronne na wynalazek oraz prawo do samego wynalazku tj. patent, prawo z rejestracji wzoru przemysłowego, prawo ochronne na wzór użytkowy,  prawo z rejestracji topografii układu scalonego a także prawo do programu komputerowego. Wymienione powyżej prawa, mają zostać objęte ochroną na podstawie odrębnych regulacji. Należy przy tym pamiętać, iż ochrona ta dotyczyć będzie jedynie praw zarejestrowany lub takich, które są w trakcie uzyskiwania przedmiotowej ochrony tj. są w trakcie postępowania rejestracyjnego.

Co łączy ją z działalnością B+R?

Wymienione powyżej prawa muszą być wytworzone, rozwinięte lub ulepszone w ramach prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności badawczo-rozwojowej. Na kwalifikowany dochód składać się będzie iloczyn dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej zaimplementowanego zgodnie z rekomendacjami BEPS wskaźnika nexus.

Czego podatnik nie zaliczy?

Do kosztów nie zostaną zaliczone wydatki, które nie są w sposób bezpośredni związane z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej. Tym samym projekt ustawy uznaje za dochód lub stratę z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej przede wszystkim dochód lub stratę wynikającą z opłat dotyczących umowy licencyjnej, dotyczącej danego prawa, ze sprzedaży takiego prawa, z odszkodowania oraz z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi.

Kto czuwa nad administracją?

W celu wyodrębnienia kwalifikowanych praw własności intelektualnej, podatnik będzie obowiązany do prowadzenia ewidencji. Ewidencja taka, zawierać ma wyodrębnienie dochodu lub straty w podziale na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej oraz KUP. W przypadku wystąpienia więcej niż jednego kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, ewidencja będzie mogła być prowadzona łącznie, niemniej jednak jedynie w przypadku  możności ustalenia łącznego dochodu. Jeżeli prowadzona ewidencja nie pozwoli na ustalenie dochodu lub straty, to dochody z własności intelektualnej opodatkowane zostaną zgodnie z dotychczasową stawką.

Kiedy to nastąpi?

Obecnie planuje się, iż nowe rozwiązanie zostanie wprowadzone z początkiem przyszłego roku (1.01.2019.). Przepisy przejściowe natomiast, pozwolą na skorzystanie z IP Box co do kosztów już poniesionych, z tym, że nie wcześniej niż po dniu 31 grudnia 2012 r.

Jak się przygotować?

Przygotowanie się przez przedsiębiorcę do IP Box może okazać się znacznie bardziej skomplikowane niż sama idea. Po pierwsze przedsiębiorca będzie musiał wypracować wewnętrzną strategię zarządzania innowacją oraz prawami własności intelektualnej. Następnie, za pomocą techniki w zakresie cen transferowych, konieczne będzie ustalenie dochodu z kwalifikowanego dochodu.

Opisana w niniejszym artykule zmiana, jest niewątpliwie korzystna i zwiększy atrakcyjność prowadzenia w Polsce działalności badawczo-rozwojowej. Już teraz warto zastanowić się nad tym jak z niej skorzystać. W tym celu warto zasięgnąć opinii specjalistów z zakresu prawa oraz  podatków.

Zespół DB 77 Tax & Legal tworzą osoby, które są specjalistami z zakresu prawa własności intelektualnej, ulg związanych z działalnością badawczo-rozwojową oraz cen transferowych. . Tym samym z przyjemnością pomożemy Ci w skorzystaniu z IP Box.