Resort finansów, koordynowany przez minister Czerwińską, kieruje się zasadą 3xP, co oznacza, że prawo podatkowe musi być przejrzyste, proste i przyjazne. W związku z tym nadszedł czas, aby pożegnać się z deklaracjami VAT i wypełnianiem deklaracji PIT.

Czego możemy się spodziewać z nadejściem nowego roku?

  1. Koniec deklaracji VAT

Nałożony na przedsiębiorstwa obowiązek przedkładania danych jako jeden plik kontrolny będzie skutkować tym, iż deklaracja VAT zostanie zlikwidowana. Zgodnie z Konstytucją Biznesu urzędnicy nie mogą pozyskiwać od podatników tych danych, które zawarte są w innych formularzach.

  1. Porządki w stawkach VAT

Jak informuje Minister Finansów: „Pracujemy nad uporządkowaniem obecnej sytuacji, która powoduje kłopoty interpretacyjne oraz generuje absurdalne sytuacje związane z przyporządkowaniem poszczególnych towarów do właściwych stawek.” Zapowiada, że zmiana spowodowana jest próbą ograniczenia liczby sporów, które wynikały ze stosowanie niewłaściwych stawek VAT.

  1. „Twój e-PIT”

Mowa o programie, który zlikwiduje obowiązek wypełnienia deklaracji rocznej przez podatnika. Jak zatem będzie wyglądało rozliczenie za 2018 rok? Urzędnicy wypełnią deklarację (dostępną na Portalu Podatkowym) na podstawie danych od płatników oraz informacji zawartych w rozliczeniach za poprzednie lata.

Od 15 lutego będzie można zweryfikować uzupełniony przez administrację PIT tj. zaakceptować deklarację bez wprowadzania zmian oraz poprawić lub uzupełnić o dane, których nie posiada KAS. Podatnik będzie mógł także odrzucić proponowaną przez urzędników deklarację i rozliczyć się samodzielnie.

  1. Wielka obniżka dla niewielu

Premier Mateusz Morawiecki ogłosił obniżkę stawki CIT z 15 do 9 procent, jednak statystyka pokazuje, że obniżka obejmie jedynie kilka procent mikroprzedsiębiorstw (około 390 tys. podmiotów). Biorąc pod lupę małe i średnie przedsiębiorstwa, około 90 procent działalności pozostanie podmiotami bez obniżki obciążeń podatkowych.

  1. Ulga „Innovation Box”

W projekcie zaproponowano, aby wprowadzić nowe, korzystne rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy uzyskają dochód z komercjalizacji praw własności intelektualnej przez nich wytworzone lub rozwinięte – tzw. Innovation Box. Odpowiednie regulacje znajdą się w ustawie o PIT i ustawie CIT.

  1. Mały Podatnik i nowe zasady

Minister Finansów poinformował: „Zamierzamy podwyższyć próg „małego podatnika” w PIT i CIT do 2 mln euro rocznej wartości sprzedaży.”

Minister Finansów wspomina również o możliwości zaliczenia kosztów podatkowych wynagrodzenia za pracę współpracującego małżonka oraz małoletnich dzieci podatnika.

  1. Nowe zasady sukcesji firm

Śmierć przedsiębiorcy nie będzie równoznaczna z końcem działalności gospodarczej, co więcej – w związku z jego śmiercią, nabycie przedsiębiorstw jednoosobowych będzie zwolnione z podatku od spadków i darowizn. Jednak dotyczy to nabywców, którzy zdecydują się kontynuować prowadzenie przedsiębiorstwa przez co najmniej 2 lata.

  1. Ulga mieszkaniowa

Minister Finansów informuje: „Proponujemy wydłużenie do 3 lat okresu, w jakim ma nastąpić wydatkowanie na nabycie – również to ostateczne – własności innego mieszkania czy domu celem skorzystania z tzw. ulgi mieszkaniowej”. Resort w swoich planach ma również rozszerzenie katalogu wydatków na cele mieszkaniowe tj. wydatków na przebudowę lub remont lokalu.

  1. Nowa Ordynacja podatkowa?

Najprawdopodobniej już w 2019 roku poznamy prawie 700 przepisów, które głownie uregulują relacje między podatnikiem a urzędnikami, na korzyść podatnika. Według ustawodawcy wszystko to ma sprawić zwiększenie zaufania do organów podatkowych.