Skarbówka bardzo prężnie czyści rejestr podatników VAT. Do tej pory zostało usunięte 200 tys. podmiotów. Podatnikom, którzy zostali niesłusznie wykreśleni, ciężko będzie uzyskać odszkodowanie, ponieważ nawet w przypadku, gdy firma wygra sprawę o niesłuszne usunięcie, musi udowodnić straty, które poniosła.

Czy organy podatkowe nie działają zbyt pochopnie? Masowo wykreślają firmy z rejestru, a dopiero potem sprawdzają czy usunięcie było słuszne, czy też nie. Niejednokrotnie miała miejsce sytuacja, kiedy fiskus, przed wszczęciem kontroli, wykreślał podmioty, które były podejrzane o wyłudzenia VAT. Ostatecznie dochodziło do sytuacji, gdy kontrahenci dostawali informację o wykreśleniu firmy, mimo tego, że wspomniana kontrola nie wykazywała żadnych nieprawidłowości.

Rosnąca liczba sporów

Głos ekspertów stanowi, iż takie działania podejmowane bez żadnej formalnej decyzji mogą być szkodliwe dla przedsiębiorców. Konsekwencją może być nawet wyeliminowanie podatnika z biznesu.

Wiceminister finansów Paweł Cybulski wyjaśnia, że jest to procedura o charakterze szczególnym. Dodaje, że przepisy, które obowiązują od 2017 r. nastawione są na ochronę uczciwych podatników. Rejestr, który nie jest aktualny, naraża ich na odliczenie podatku z faktur od nieistniejących kontrahentów, a działaniem, które ma temu zapobiec, jest stanowcza reakcja urzędników.

Ministerstwo nie jest chętne do udzielania odpowiedzi na pytanie czy wypłaci odpowiednie rekompensaty tym podatnikom, którzy nie tylko zostali niesłusznie usunięci z rejestru, ale też ponieśli przez to straty.

Szkoda trudna do wykazania

Dochodzenie odszkodowania to długotrwały proces. Pierwszym krokiem jest uzyskanie przez przedsiębiorcę prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego, które stanowi, iż wykreślenie było bezprawne (czas oczekiwania na takie orzeczenie wynosi około 3 lata). Drugim krokiem jest wystąpienie na drogę cywilną – złożenie pozwu o odszkodowanie do Skarbu Państwa (na podstawie art. 417 Kodeksu cywilnego).

Należy pamiętać o tym, że celem rejestru jest zapewnienie bezpieczeństwa firmom oraz gwarancja, że odliczając VAT z faktury wystawionej przez kontrahenta, fiskus nie będzie kwestionował tego odliczenia.