Język obcy w pracy – aspekty prawne i podatkowe

Pracodawcy coraz częściej rozumieją, że w zakresie nauki języka obcego pracownik niejednokrotnie potrzebuje ich wsparcia. Z punktu widzenia przepisów prawa pracy nauka języka obcego spełnia definicje podnoszenia kwalifikacji zawodowych w rozumieniu art. 1031 § 1...