Wyższe kary od stycznia

Ponad 21 mln zł – tyle wyniesie maksymalna kara za przestępstwo skarbowe w nadchodzącym 2019 roku najniższą karą grzywny będzie kwota 225 zł. Minimalna stawka wynagrodzenia w 2019 r. wyniesie 2250 zł i będzie wyższa o 150 zł od obowiązującej aktualnie, co przełoży się...

Świąteczne prezenty dla klientów kosztem podatkowym

W interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 24 marca 2016 r., nr ILPB3/4510-1-18/16-2/JG, czytamy: (…) wydatki na nabycie upominków, które nie mają na celu promowania spółki ani jej wyrobów, przeznaczone do określonej grupy...

Choinka w biurze może być kosztem podatkowym

Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach nr IBPBI/1/415-39/14/ESZ potwierdza, że wydatki na zakup choinek i bombek można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, jednak pod warunkiem, że dekoracje nie będą zbyt wystawne. Organ podatkowy zwrócił uwagę, że...

DB77 organizatorem konferencji

Dnia 8 czerwca 2017 r. w Międzynarodowym Centrum Spotkań Młodzieży w Toruniu przy ul. Łokietka 3 odbędzie się konferencja pt.: Regulacje podatkowe i prawne – nowe wyzwania dla samorządów, spółek komunalnych i podmiotów powiązanych. Organizatorami przedsięwzięcia są...