Jak rozliczać paliwo?

Paliwo do samochodów służbowych wykorzystywanych przez pracowników na cele prywatne – konsekwencje w podatku VAT dla pracodawcy. Jednym z najbardziej popularnych benefitów oferowanych polskim pracownikom jest możliwość wykorzystywania samochodu osobowego, będącego...

Dojazdy do pracy transportem zbiorowym

Czy z tytułu nieodpłatnego świadczenia związanego z dojazdem do pracy pracownikowi powstaje przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym, od którego płatnik musi pobrać podatek? Bardzo często podmioty gospodarcze (np. z branży produkcyjnej lub logistycznej) budują...